MaitoTaito-hanke tuotti uusia innovaatioita, palveluja ja toimintatapoja

10.04.2014

Tiedote 10.4.2014

MaitoTaito-hankeen loppuseminaarissa Mikkelissä käsiteltiin ylimaakunnallisen, itä-suomalaisen, maitotiloille suunnatun hankkeen tuloksia. Tuloksina saavutettiin uusia toimintatapoja, palveluja ja innovaatioita. Uusina toimintatapoina kehitettiin asiakkaiden kanssa mm. BM-pienryhmätoiminta, Hallituspalaveri, sähköiset toimintatavat, kansainvälisyyttä sekä oppimisnavetta-toimintatapaa.

– MaitoMaito-hankkeena on ollut ensimmäinen ylimaakunnallinen itä-suomalainen hanke, jossa on ollut mukana myös ProAgria Keskusten Liitto tuomassa asioihin valtakunnallisen näkökulman. Hankkeessa on ponnistettu koko alueen maidontuottajien osaamisen kehittämiseen uusilla ja innostavilla keinoilla. Hanke on saavuttanut hyvin tavoitteensa, sanoi avauspuheessaan hankepäällikkö Tarja Pirkkalainen ProAgria Pohjois-Savosta.

Kehittyminen ja johtaminen keskeisintä MaitoTaidossa

– MaitoTaito-hanketta voisi kuvata kahdella sanalla: kehittyminen ja johtaminen. Tämä tarkoittaa kehittymistä investointien ja kehittymistä oman osaamisen kehittämisen kautta, sanoi avauspuheessaan ProAgria Keskusten Liiton toimitusjohtaja Jouko Setälä ja jatkaa, – Paljon on käyty keskusteluja investointien onnistumisesta. Kyse ei ole siitä, ettei investointeja kannata tehdä, vaan siitä että investointi kannattaa suunnitella hyvin ja ymmärtää investoinnin laaja merkitys. Olennaista ei ole pelkästään rakennuksen aikaansaaminen, vaan johtaa koko investointiprosessi varhaisesta ennakkosuunnittelusta hallittuun käyttöönottoon. Johtaminen on erityisesti myös talouden hallintaa. Sähköiset toimintatavat kasvavat ja tulevat olemaan tärkeässä asemassa.

Osuuskunta ItäMaidon toimitusjohtaja Ilpo Lukkarinen painotti tulevaisuuden maitomarkkinoiden muutosta. – Tärkeää tulee olemaan tilojen talouden hallinta ja siinä erityisesti jatkuva seuranta ja ajan tasalla oleminen. Samaan aikaan on varmistettava se, että kuluttajat haluavat lopputuotteita. Maitotiloilla tasapainossa oleva toiminta ja johtaminen ovat avainasioita kestävään menestykseen ja yrittäjien elämän laatuun, kiteytti Lukkarinen.

Miten maitotilaa johdetaan kansainvälistyvillä markkinoilla?

– Kilpailukyky on sitä, että pysyy bisneksessä myös tulevaisuudessa. Olkaa varovaisia benchmarkingin tekemisessä, koska tilanteet ja ympäristöt ovat erilaiset ja asiat eivät ole siirrettävissä suoraan maasta toiseen, vaan tarvitaan paljon ymmärrystä ja asioiden oikeaa soveltamista, sanoi loppuseminaarin vieraileva luennoitsija Tanskan neuvontajärjestön maatilojen johtamisen asiantuntija Ole Kristensen.

Tulevaisuuden maitotiloilla tulee Kristensenin mukaan olemaan olennaista, miten saadaan nurmista entistä parempi sato ja miten sillä saadaan aikaan riittävä maidontuotanto. Talouden puolella painottuu oman pääoman käyttö mm. investointeihin. – Kannattaa ajatella tulevaisuuden tuotantoa siitä tilanteesta, että tuet eivät tule olemaan merkittävässä asemassa, vaan on hyödynnettävä oman yrityksen mahdollisuudet kehittää tuotantoa mm. talouden näkökulmasta, kiteytti Kristensen.

Uusia toimintatapoja ja palveluja

Hankkeen tulokset tulivat seminaarin osallistujille tutuksi Tuloksia ja innovaatioita -työpajojen kautta. MaitoTaidossa sähköisten toimintatapojen käyttöönotto oli yksi keskeinen tavoite. Hankkeen aikana työstettiin asiakkaille mahdollisuuksia olla mukana sähköisesti. Samalla pilotoitiin uusia toimintatapoja, esimerkiksi viljelysuunnitelmien tekoa verkon ylitse.

Benchmarking-pienryhmätoiminta mahdollisti kokemusten, taitojen ja tietojen vertailun ohjattuna prosessina, jolloin positiivisten muutosten aikaansaaminen tehostui. Ryhmissä sovellettiin uutta tietoa ryhmäläisten kriittisimmistä ongelmakohdista, vertailtiin erilaisia käytäntöjä ja valittiin toimintatavat, joilla lähdettiin kohti positiivista muutosta.

Oppimisnavetta on tarkoitettu investointia suunnitteleville maidontuottajille. Tavoitteena oli, että investointia pohtivat yrittäjät työntekijöineen voivat tulla työskentelemään erilai­siin navetoihin ja käytännön tekemisen kautta saada lisätietoa erilaisista laitteista sekä ruokinta- ja lypsytavoista.

Hallituspalaveri-palvelumallin avulla yrittäjä sai käyttöönsä laajan osaamisen yrityskokonaisuuden kehittämisen turvaamiseksi. Palvelumallissa varmistetaan yrityksen tavoitteiden mukainen kehittyminen.

MaitoTaito-hankkeessa järjestettiin neljä ylimaakunnallista opintomatkaa Eurooppaan. Ennen matkaa järjestettiin Benchmarking-periaatetta noudattaen ennakkopäiviä, joissa perehdyttiin kohdemaan maatalouteen, matkakohteisiin ja tautisuojaukseen sekä kirjattiin ennakko-odotuksia ja kysymyksiä vierailupaikkoihin.

Kassabudjetointia ja seurantaa tarvitaan yhä enemmän

Kassabudjetointi ja seuranta on nousemassa arjen johtamisen työvälineeksi erityisesti suurilla maatiloilla. Sen avulla voi varmistaa, että kassassa on silloin rahaa, kun sitä tarvitaan. Rahojen riittävyys korostuu erityisesti muutoksien, kuten investoinnin tai sukupolvenvaihdoksen yhteydessä, mutta kaikki yritykset hyötyvät kassabudjetoinnista ja seurannasta.

Yrittäjien johtamis- ja kehitystyön helpottamiseksi ProAgria lanseeraa uuden Kassabudjetointi ja seuranta
-palvelun. Kassabudjetointi ja seuranta -palvelu sisältää yrityksen lähtökohdista laaditun kassabudjetin, kirjanpidon ja budjettiseurannan. Suosittelemme budjetin laadintaa kuukauden tarkkuudella. Palveluun kuuluvat neljännesvuosittaiset seuranta- ja suunnittelupalaverit yrittäjän ja ProAgrian talousasiantuntijan kesken.

Mikä on MaitoTaito?

MaitoTaito on ylimaakunnallinen maitotiloille suunnattu hanke, jonka tavoitteena on ollut tuottaa maidontuottajille kilpailukykyä ja tuloksia parantavia koulutuksia ja valmennuksia. Hankkeen toimijoina ovat olleet ProAgria Etelä-Savo, ProAgria Pohjois-Karjala, ProAgria Pohjois-Savo sekä ProAgria Keskusten Liitto.

Lisätietoja

MaitoTaito-hankkeen projektipäällikkö Tarja Pirkkalainen, ProAgria Pohjois-Savo, puhelin 0400 347 143, tarja.pirkkalainen@proagria.fi

MaitoTaito-hankkeen viestintäpäällikkö Anu Pesonen, ProAgria Pohjois-Karjala, puhelin 040 3012 436, anu.pesonen@proagria.fi

 

 

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.