Uusi opas luomunaudanlihan tuotantoon siirtyville julkaistu 17.6.2014

17.06.2014

Luonnonmukaisen naudanlihatuotannon hyvät toimintatavat -oppaan tarkoituksena on antaa perustiedot luomunaudanlihantuotannon käytännön toteutuksesta ja siitä, miten siirtyä luomunaudanlihantuotantoon. Uusi opas julkaistaan 17.6.2014 ja se on luettavissa ProAgrian internet-sivuilta.

– Oppaan tavoitteena on varmistaa luomulihantuotannon kehittyminen ja antaa ohjeita eläinten hyvinvointiin ja kestävään tuotantoon. Opas sisältää lisäksi huomioon otettavia eläinsuojelumääräyksiä ja täydentävien ehtojen kohtia, kertoo luomutuotannon erityisasiantuntija Pirkko Tuominen ProAgria Pohjois-Savosta työryhmän puolesta.

Luomulihan kysyntä korkealla

Luonnonmukainen naudanlihantuotanto on lisääntynyt erityisen voimakkaasti viime vuosina. Varsinkin emolehmätilat ovat nähneet luonnonmukaisen tuotannon toiminnallisesti ja taloudellisesti hyvänä vaihtoehtona. – Emolehmätiloilla luomutuotantoon siirtyminen on mahdollista tehdä suhteellisen vähäisillä muutoksilla eläinten ruokintaan ja hoitoon, jos rakennusten tuotantoehdot täyttyvät, sanoo Tuominen.

Luomueläinten loppukasvatuspaikkoja kaivataan lisää

Luomupihvivasikoille ei ole tällä hetkellä loppukasvatuspaikkoja tarjolla riittävästi. Vielä huonompi tilanne on maitorotuisten lehmien vasikoilla. Näistä vain murto-osa lähtee ternivasikkana tai juoton jälkeen jatkokasvatukseen toiselle luomukotieläintilalle. – Huomattava osa luomuvasikoista päätyy loppukasvatukseen tavanomaiseen tuotantoon.  Luomulihaketjun tavoitteena on, että tulevaisuudessa nykyistä suurempi määrä luomutiloille syntyneistä vasikoista kasvatetaan luomutuotantoon erikoistuneilla tiloilla. Toiminnan kehittämiseksi on nähty tärkeänä koota yhteen ohjeet luonnonmukaisen naudanlihantuotannon hyvistä toimintatavoista yrittäjälle, toteaa Tuominen.

Oppaan rahoituksesta on vastannut maa- ja metsätalousministeriö. Oppaan voi ladata osoitteesta: https://www.proagria.fi/sites/default/files/attachment/luomunaudanlihantuotanto_13062014s.pdf

Lisätietoja:

Pirkko Tuominen, luomutuotannon erityisasiantuntija, ProAgria Pohjois-Savo, 0400 124 976, pirkko.tuominen@proagria.fi

Anna Johansson, luomuasiantuntija, ProAgria Länsi-Suomi, 0400 719 413, anne.johansson@proagria.fi

Ulla-Maija Leskinen, luomuerityisasiantuntija, ProAgria Etelä-Pohjanmaa, 040 504 5591, ulla-maija.leskinen@proagria.fi

Seija Roimela, luomuasiantuntija, ProAgria Keski-Pohjanmaa, 040 847 9740, seija.roimela@proagria.fi

Ulla Turunen, luomuasiantuntija, ProAgria Pohjois-Karjala, 040 301 2453, ulla.turunen@proagria.fi

Marja Suutarla, luomuasiantuntija, ProAgria Etelä-Suomi, 040 721 0598, marja.suutarla@proagria.fi,

Naudanlihantuotannon hyvistä toimintatavoista on aikaisemmin valmistunut Suomen Elintarviketeollisuusliitto ry:n ja Suomen Lihateollisuusyhdistyksen opas ”Lihantuotannon hyvät toimintatavat - Nautaketju”, joka löytyy ETL:n nettisivuilta www.etl.fi/julkaisut.

ProAgria Keskusten Liiton sarjassa on aikaisemmin ilmestynyt Luomusikatuotannon hyvät toimintatavat -opas, joka löytyy ProAgrian nettisivuilta osoitteesta: https://www.proagria.fi/sisalto/2601

 

Jaa

Artikkelit

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.