Bisnes+ on maatilan johtamisen uusi innovaatio

14.06.2018

Maatilayritysten johtaminen saa uuden ulottuvuuden innovatiivisessa sähköisessä palvelussa Bisnes+:ssa, joka on kehitetty asiakkaiden toiveista. Bisnes+ avataan osoitteessa www.bisnesplus.fi kaikille maitotiloille omana näkymänään perjantaina 15.6. Syksyllä palvelu kattaa myös kasvintuotantotilat. Palvelun taustalla on ProAgrian, Faban ja Mtech Digital Solutions Oy:n laaja yhteistyö ja tilan tietojen ja tulosten yhdistäminen.

Bisnes+ on kehitetty viljelijöiden toiveesta saada palvelu, joka kokoaa kaiken tilan toimintaan oleellisesti liittyvän tiedon yhteen hyvin jäsenneltyyn sähköiseen näkymään. Maatilayrityksissä syntyy runsaasti esimerkiksi tuotantoon, talouteen, johtamiseen ja investointeihin liittyvää tietoa, joka tallentuu eri ohjelmiin ja dokumentteihin.

- Bisnes+ tukee tilan johtamista, toiminnan kehittämistä ja tulosten seurantaa. Se kokoaa maatilan johtamisen yhteen paikkaan. Siinä on tilan tärkeimmät ja olennaisimman tiedot ja tulokset koottuna yhteen visuaaliseen näkymään. Ajantasainen tieto tuotannosta ja taloudesta on aina saatavilla ja vertailtavissa muiden tuloksiin nyt entistä helpommin, kertoo Bisnes+ Oy:n toimitusjohtaja Kirsi Vidman-Hakola.

Tärkeimmät tulokset ja mittarit samassa näkymässä

Bisnes+:ssa tila voi määritellä itselleen seurattavat tulokset ja tärkeimmät mittarit johtamisen tueksi. Bisnes+ kokoaa tarvittavat tiedot yhteen tilan omaan näkymään ja ne ovat aina ajantasalla ja käytettävissä ajasta, paikasta ja laitteesta riippumatta. Kertakirjautumisella käyttäjä saa koottuna tarvitsemansa tiedot ja tulokset eri ohjelmista ja pystyy kätevästi siirtymään ohjelmiin tekemään muutoksia suunnitelmiin. Bisnes+:ssa yrittäjä näkee omat tietonsa ja vertailut omiin ryhmiinsä.

Dokumentit samassa paikassa

Bisnes+:n pilotoineet kuusi maitotilaa arvioivat palvelun helppokäyttöiseksi ja helpoksi tavaksi hyödyntää tietoa johtamisessa. Yksi toivotuimmista ominaisuuksista on dokumenttien, suunnitelmien ja asiakirjojen tallennus ja käsittely samassa ja tietoturvallisessa paikassa, josta ne ovat nopeasti löydettävissä ja käytettävissä esimerkiksi maataloustukien valvonnassa.

Asiantuntijat ja alan verkosto aina lähellä

Tiedon analysoinnissa, tavoitteiden asettamisessa ja seurannassa auttavat ProAgrian ja Faban asiantuntijat, jotka ovat helposti löydettävissä ja tavoitettavissa Bisnes+:ssa. 

Bisnes+:n nyt julkistettava kokonaisuus on käyttäjille maksuton. Palveluun ja tietosisältöihin voi jatkossa ostaa tarvitsemiaan maksullisia lisäominaisuuksia ja sisältöjä. 

- Tavoitteena on rakentaa Bisnes+:sta biotalouden ekosysteemi ja saada mukaan laajasti alan toimijoita tuottamaan viljelijälle hyödyllistä tietoa, sanoo Vidman-Hakola. Bisnes+:n teknisestä kehittämisestä vastaa Mtech Digital Solutions Oy.

Tutustu Bisnes+:aan: www.bisnesplus.fi 

Lisätietoja: Bisnes+ Oy, toimitusjohtaja Kirsi Vidman-Hakola, puhelin 040 546 8239, kirsi.vidman-hakola@bisnesplus.fi 

 

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.