Kannanotto - Viestintäosaaminen avaa ovia työelämään

18.06.2015

Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kaavailut integroida viestintä- ja muutosjohtajuusopetus osaksi perusopetusta, jolloin erillistä opetuskokonaisuutta viestinnästä ei olisi, huolettaa alan järjestöjä.

Emeritusprofessori Harri Westermarckin luoma Neuvontaoppi on antanut Viikistä valmistuneille maatalous, -elintarvike-, ympäristö- ja metsäalan valmistuneille yliopistokoulutetuille tärkeitä työelämätaitoja. Viestintätaidot ovat jokaiselle substanssiosaajalle tarpeen, löytyi työtä sitten tutkimuksen, liike-elämän, neuvonnan, median tai julkisen työnantajan tarjoamassa palkkatyössä tai omassa yrityksessä.

Agronomiliiton teettämän alan työnantajille suunnatun kyselytutkimuksen mukaan työnantajat arvostavat asiantuntijatehtävissä eniten vuorovaikutustaitoja, viestintätaitoja ja muutosvalmiutta. Esimies- ja johtotehtävissä arvostetaan myös heti esimiestaitojen jälkeen eniten vuorovaikutus- ja viestintätaitoja. Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan soveltava opetus ja erityisesti neuvontaoppi ovat antaneet alalle valmistuville etulyöntiaseman työelämään siirryttäessä verrattuna moneen muuhun maisteritutkintoon.

Kaavailut integroida viestintäopetus osaksi perustutkintoa huolettaa allekirjoittaneita siksi, että opetus jää eri pääaineissa erilaiseksi riippuen opettajan aktiivisuudesta ja viestinnän osaamisen tasosta.  Valmistuvilla opiskelijoilla ei myöskään olisi työnhaussa esittää osaamisestaan selkeitä kurssimerkintöjä, jos viestintä yhdistetään muuhun opetukseen. Työmarkkinat ovat saturoituneet markkinoinnin osaajilla, mutta maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kasvateilla on työmarkkinoilla vahvuutena substanssiosaamisensa lisäksi viestintäosaaminen. Toivomme, että tämä otetaan huomioon sen vaatimalla painoarvolla, kun tiedekunnan opetusta linjataan nyt ja tulevaisuudessa.

Maatalous-, elintarvike ja metsämedioissa työskentelevät toimittajat ovat lähes poikkeuksetta oman substanssialan ammattilaisia, sillä viljelijöille, metsänomistajille tai elintarvikealan ammattilaisille viestiminen ei onnistu uskottavasti ilman vahvaa substanssiosaamista. Jotta alan yrityksille löytyy jatkossakin osaavia journalisteja, tarvitaan substanssiosaamisen lisäksi vankka viestintään ja journalismiin liittyvä koulutus. Merkittävä osa alan toimittajista on saanut tämän koulutuksen neuvontaopin muodossa. On suuri menetys media-alalle, jos tämä opetus jää jatkossa puuttumaan.

Mielestämme viestintätaidot antavat valmiuksia ei ainoastaan maatalous- ja elintarvikealan viestinnän tehtäviin suuntautuville, myös kaikille muille maa- ja metsätieteellisen tiedekunnan opiskelijoille. Viestintätaidot ovat keskeisiä menestyäkseen työelämän haasteissa. Siksi omaa erillistä viestinnän opintokokonaisuutta tulisi tiedekunnassa edelleen kehittää.

 

Allekirjoittaneet

 

Maataloustoimittajat ry
Puheenjohtaja, MMM Seija Luomanperä, matkapuhelin 050 5521540
http://www.maataloustoimittajat.fi/

Agronomiliitto ry
Toiminnanjohtaja, MMM agronomi Jyrki Wallin

Metsänhoitajaliitto ry
Toiminnanjohtaja, MMM metsänhoitaja Tapio Hankala

ProAgria Keskusten Liitto
Markkinointi- ja viestintäjohtaja, MMM agronomi Suvi Anttila

 

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.