Kirjanpitolain ja -asetuksen keskeisimmät muutokset

07.02.2017

Satunnaiset erät poistuivat
Poikkeukselliset erät ovat muita tuottoja ja kuluja, joista laaditaan liitetieto tarvittaessa.

Pääomalainan käsittely
Pääomalaina, joka on oman pääoman ehtoinen, on omalla rivillään taseen omassa pääomassa. Harkinnan mukaan voi olla myös pitkäaikaisen vieraan pääoman ryhmässä.

”Olennaisuus” –käsite otetaan mukaan tilinpäätösperiaatteisiin
Vaatimuksia, jotka koskevat kirjanpitoon merkitsemistä, arvon määrittämistä, erittämistapaa, tilinpäätöksessä eriteltäviä tietoja ja konsernitilinpäätöksen laadintaa, ei tarvitse noudattaa silloin, kun niiden noudattamisen vaikutus on epäolennainen.

Vastuukysymykset, kuten mm. kirjausketju =  yhteys liiketapahtumasta tositteeseen eli kirjausten yhteys tilinpäätökseen on oltava selvästi todettavissa.

Netottamiskielto: Tulo- ja menotapahtumat esitetään täydestä määrästä niitä toisistaan vähentämättä.

Tase- ja tuloslaskelmakaavoihin muutoksia

Konsernitilinpäätöksen laatimisen helpotuksia pienyrityksille. Vastaavat rajat kuin ”Pienyrityksellä”.

Kun vanhat kirjanpitoaineistot, ml. tasekirjat, muunnetaan sähköisesti säilytettäviksi, sen jälkeen paperiversiot voidaan hävittää.

VINKKI! Metsätalouden veroilmoitusta ei tarvitse palauttaa, jos vuoden aikana ei ole ollut metsätalouden harjoittamiseen liittyviä tuloja, vähennettäviä menoja tai metsävähennyksestä ja varauksista ilmoitettavia seurantatietoja.

Jaa

Artikkelit

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.