Luonnonlaitumilta löytyy poikkeuksellisen hieno hyönteislajien kirjo

01.09.2021
Pirkanmaalla on kartoitettu viimeisen kolmen vuoden aikana luonnonlaidunten monimuotoisuutta: hyönteisiä, kasveja, linnustoa, sieniä ja maaperää. Erityisesti hyönteiskartoitukset tuottavat runsaasti uutta tietoa laidunnettujen perinneympäristöjen uhanlaisestakin lajistosta. Kahden ensimmäisen kesän aikana viideltä karjatilalta on määritetty yhteensä noin 1 100 hyönteislajia.
 
Luonnonlaitumilta löytyy monenlaisia elinympäristöjä kuten kuivat kedot, tuoreet ja kosteat niityt sekä hakamaat ja metsälaitumet. Laidunten sorkittu maaperä ja lantapaakut ovat keskeisen tärkeitä monelle hyönteislajille. Siellä missä laidunnus päättyy, luontoarvot lähtevät laskuun.
 
- Laidunnus on arvokasta luonnonhoitotyötä, sanoo maisema-asiantuntija Riikka Söyrinki ProAgria Etelä-Suomesta. - Lumolaidun-hankkeessa tehdään tätä työtä näkyväksi luontokartoitusten avulla, jotka tuottavat tärkeää tietoa myös luonnonlaidunten hoidon kehittämiselle.
 
Kahden ensimmäisen kesän aikana viideltä karjatilalta on määritetty yhteensä noin 1 100 hyönteislajia: perhosia 626, kovakuoriaisia 345, pistiäisiä 62, nivelkärsäisiä 34 ja kaksisiipisiä 23 lajia. Näistä ketokultasiipi, viherkehnäkiitäjäinen, laiduntadelaakanen sekä 22 muuta lajia ovat uhanalaisia, ns. Punaisen kirjan (2019) lajeja. 
 

Karjankasvatuksen ja luonnonhoidon yhdistäminen tuottaa tulosta

 
Hankkeen hyönteiskartoituksista vastaa Tampereen Hyönteistutkijain Seura ry. Lajien valtava määrä ja kirjo ovat yllättäneet positiivisesti myös kartoitusten tekijät, ja verkoston karjatilat ovat olleet aktiivisesti mukana kartoituksissa. 
 
- Tänä kesänä kartoituksissa havaitun lajiston määritystyö jatkuu pitkälle ensi kevääseen, sillä havaittujen lajien määrä on suuri. Työn lopputuloksena saadaan arvokasta tietoa siitä, millaista hyönteislajistoa luonnonlaitumilla esiintyy, ja miten uhanalaiset lajit voidaan jatkossa huomioida hoidossa entistä paremmin, sanoo Söyrinki.
 
Lumolaidun-hanke tuottaa kokonaisvaltaisemman käsityksen monimuotoisuudesta luonnonlaitumilla. Luonnonlaidunten hoitoa voidaan kehittää lajiston parhaaksi, kun lajien kirjo tunnetaan paremmin. Verkostotiloista muodostuu myös esimerkkikohteita, joissa vierailijat voivat tulevaisuudessa tutustua karjankasvatuksen ja luonnonhoidon yhdistämisen tuloksiin käytännössä. 
 
Verkostotilat löytyvät verkkosivuiltamme
 
Hanketta toteuttaa ProAgria Etelä-Suomi ry, MKN maisemapalvelut. Hanke saa rahoitusta Euroopan maaseuturahastosta ja Pirkanmaan ELY-keskuksesta. Hankkeen yhteistyökumppanina on Elenia Oy. 
 

Lisätietoja 

Maisema-asiantuntija Riikka Söyrinki puh. 040 7447 231, riikka.soyrinki@maajakotitalousnaiset.fi
 

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.