NUTRINFLOW esitteli saavutuksiaan EIP-Agrissa

19.06.2018

NUTRINFLOW oli kutsuttuna hankkeena esittelemässä toimintaansa ja saavutuksiaan EIP-Agri (European Innovation Partnership) -workshopissa Almeriassa Espanjassa. Tapahtuman teemana oli  'Connecting innovative projects: Water & Agriculture'. Hanke oli esillä pääohjelman haastatteluissa, infoständillä ja painetussa projektiluettelossa (pdf liitteenä). Yhteenvetona tilaisuudesta projektipäällikkö Ari Kultanen ProAgria Etelä-Suomesta toteaa, että Etelä-Euroopan maatalouden vesiongelmat ovat varsin erilaisia kuin Itämeren alueen. - Siellä kasteluveden laatu ja riittävyys ovat suurimpia ongelmia ja meillä puolestaan Itämeren rehevöityminen ravinnehuuhtoumien vuoksi.

Nutrinflow esitteli toimintaansa seuraavasti: Hankkeen tavoitteena on maatalouden ravinnekuormituksen vähentäminen ja maatalousympäristön tuotantotalouden kehittäminen kokonaisvaltaisella vesienhallinnalla. Tämä on tehty toteuttamalla, demonstroimalla ja lisäämällä innovatiivisia vesienhoidon toimia maaseutualueilla. Tavoitteen saavuttamiseksi etsitään käytännöllisiä ja edullisia innovaatioita, joita voidaan käyttää virtauksen ja ravinteiden hallintaan. Nämä voivat olla innovaatioita ympäristöystävälliseen uoman puhdistukseen, kaksitaso-uomia, pohjapatoja,  sedimentaatioaltaita, kosteikkoja, mukautettuja ja integroituja puskurivyöhykkeitä, kontrolloitua salaojitusta, samoin kuin uusia tapoja kohdentaa toimenpiteitä kustannustehokkaasti. Hyödyntäen olemassa olevia salaojitusrakenteita sekä parantamalla vedenpuhdistustekniikoita sekä tuotantoa pelloilla, voimme saavuttaa paremman ravinnetasapainon - vähemmän ravinnepäästöjä vesistöihin.

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.