ProAgrialla uusia palveluja Peltopäivässä

03.07.2017
Peltopäivässä ProAgria esittelee palvelujaan kehittäville kasvitiloille sekä kertoo uutuuksistaan.
 

Ratkaisuja kannattavuuden parantamiseen

Viljatilan kannattavuutta nykyisessä markkinahintatilanteessa parantaa viljelyn keskittäminen hyvätuottoisille peltolohkoille sekä öljy-, palko- ja erikoiskasvialan lisääminen ja vilja-alan vähentäminen. – Jotta viljanviljely saadaan kannattavaksi nykyisillä hinnoilla, satojen pitää olla reilusti keskisatoja korkeampia, viidestä kuuteen tonnia hehtaarilta. Samalla on tärkeää monipuolistaa viljelykiertoa, jolla saadaan merkittävää lisätuloa hehtaareilta, kertoo Sari Peltonen ProAgrian osastolla. Tiedot perustuvat ProAgrian kokoamiin Lohkotietopankki-tuloksiin.
 
Pellon käytön suunnittelu markkinatieto, satoisat lajikkeet ja tukijärjestelmien mahdollisuudet hyödyntäen luo pohjan kannattavalle kasvintuotannolle. Pellon kasvukunnon arviointi ja kasvustokäynnit tuottavat tietoa, millä toimenpiteillä on odotettavissa aiempaa parempi tulos.

 

Kamerakopteri osana kasvuston arviointia

ProAgrian osastolla esitellään uusinta tekniikkaa osana kasvustokäyntipalvelua. Tule katsomaan, miten kauko-ohjattavan kopterin, dronen kuvaamaa dataa tulkitaan ja miten asiantuntija mittaa lisätypen tarpeen.
Täsmäviljelyn avulla viljelijä voi kohdistaa tuotantopanokset tarkemmin ja parantaa panos-tuotos -suhdetta. Kamerakopterin avulla saadaan tietoa lohkon eri osien kasvustosta silmämääräistä arviointia tarkemmin. Kuvista nähdään, mihin lohkon osiin kannattaa panostaa lisää, ja toisaalta kuvilta erottuvat myös kohdat, joille pitää tehdä peruskunnostustoimia.
 
Kamerakopterilla tehdyt kuvaukset on helppo tallentaa ja vertailla myöhemmin keskenään eri vuosien aineistoja.
 

Esittelyssä uudistunut asiantuntijoiden Peltopisteet-sovellus

ProAgrian Peltopisteet-mobiilisovellus on kehitetty helpottamaan arkea. Uusimpana ominaisuutena sovelluksessa on puheentunnistus, jonka avulla ensimmäisessä vaiheessa asiantuntija saa kirjattua helposti havainnot ja toimenpidesuositukset esimerkiksi kasvustokäynnillä kirjalliseksi raportiksi. Peltopisteet on parhaillaan kokeiltavana viljelijöillä. Peltopiste-palveluun kuuluu myös maanäytteiden paikkatiedon tallennus ja sen lähetys laboratorioon. Palvelu yhdistää aivan uudella tavalla peltolohkorekisterin, paikkatiedon ja puheentunnistuksen. Palvelussa yhdistyy ProAgrian ja etelä-pohjalaisen start up -yrityksen 11 latoa innovatiivisuus.
 

Bisnes+ kokoaa olennaisimman yhteen paikkaan - diginä

Ensimmäisiä näkymiä on luvassa myös syksyllä tulossa olevasta maatilan tiedot, tulokset, hälytykset, muistamiset ja materiaalit kokoavasta viljelijän sähköisestä työpöydästä, BISNES+:sta. Palvelu tulee ensimmäiseksi maitotiloille.  Se on erityisesti tilan johtamisen apuväline, josta tulokset ovat helposti katsottavissa ja tärkeimmät palvelut saavutettavissa kertakirjautumisella. Se sisältää myös keskeiset tuotannon tunnusluvut. Palvelu mahdollistaa joustavan yhteydenpidon omiin asiantuntijoihin. Lisäksi siinä on mahdollisuus esimerkiksi pienryhmille muodostaa vuorovaikutusta keskenään ja jakaa tietoa. Olennaista helpotusta työpöytä tuo tilan dokumenttien, suunnitelmien ja asiakirjojen hallintaan. 
 
BISNES+ on ProAgrian, Faba osk:n ja Mtech Oy:n yhdessä kehittämä palvelu. Tule katsomaan ja antamaan kommenttisi tulevasta palvelusta, poikkea osastollemme.
 

Miten edistän kasvukuntoa?

Hyvä maan rakenne ja vesitalouden hallinta ovat pellon kasvukunnon ja sadontuoton perusta. ProAgrian osastolla näet, miten peltomaan laatutesti tehdään ja mitä se kertoo. Neuvo 2020 –palvelua kannattaa nyt hyödyntää maan rakenteen selvittämiseen ja kunnostussuunnitelman tekemiseen.
 
Peltojen vesitalous lähtee ojituksesta. Salaojituksesta, peruskuivatuksesta ja muusta vesien hallinnasta saa tietoa Etelä-Suomen Salaojakeskuksen ja Salaojayhdistyksen yhteisosastolla.  Osasto sijaitsee näyttelyaluetta halkovan ojan varressa, jossa myös salaojien huuhtelunäytös.
 

Neuvo 2020 –palvelut laajentuvat

Neuvo 2020 -palveluihin on jokaisella tilalla käytettävissä 7 000 €. Kesän aikana palvelut laajenevat koskemaan maatilan nykyaikaistamista ja kilpailukyvyn parantamista sisältäen suunnitelmia talouden hallintaan ja ensiaskeleista sukupolvenvaihdoksiin ja yhtiöittämiseen. Kysy lisää asiantuntijoiltamme Peltopäivässä!
 

Lannan typpi talteen

Miten saa lietelannan typen tehokkaasti hyödyksi ja ammoniakkipäästöt kuriin? Vastauksena on lietteen happokäsittelytekniikka, jolloin typpeä saadaan säästymään noin 10-20 kiloa hehtaarilta.
Tekniikkaa tekee tunnetuksi Baltic Slurry Acidification -hanke, jossa ovat mukana ProAgria Keskusten Liitto ja Baltic Sea Action Group BSAG (Elävä Itämerisäätiö). ProAgrian osastolla lietteen happokäsittelyn lisäksi saa tietoa kierrätysravinteista.
 

Tutustu erilaisiin kasvinsuojeluruiskun suuttimiin ja niiden vaikutuksiin

Peltopäivässä voi konkreettisesti tutustua, millainen suutin vaaditaan eri kasvinsuojeluaineiden vesistörajoituksissa ja millaisen pisaran ja ruiskutustuloksen suutin saa aikaiseksi. Kasvinsuojelun suutinten testaukseen soveltuva penkki on ProAgrian osastolla.
 
Tervetuloa Peltopäivään ProAgrian osastoille!
 

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.
  • Rahat riittämään!
    Helppoutta ja onnistumisia talouden, markkina-, ja tukiriskien hallintaan.