Uudet Ruokinnan ohjaus -palvelut avaavat tuotannon solmukohtia ja lisäävät tuottoja

06.09.2018

ProAgrian Ruokinnan ohjaus -palvelut saavat tänä syksynä uutta laajuutta ja tuottaa asiakkailleen eläinten ravitsemusosaajien kanssa uusia ratkaisuja haasteellisen, tulevan sisäruokintakauden selättämiseksi. – Säännöllinen ruokinnan onnistumisen seuranta ja suunnittelu eli ruokinnan ohjaus ovat tänä syksynä aiempaakin tärkeämpiä. – Rehujen laadun ja määrän tunteminen on kaiken suunnittelun perusta. Tämän kesän rehut ovat todella kuivia, mikä on otettava huomioon rehujen riittävyyttä arvioitaessa. Rehujen budjetointi osana ruokinnan ohjausta todella kannattaa, sanoo ProAgria Keskusten Liiton johtava asiantuntija Tuija Huhtamäki. 

ProAgria pystyy ainoana toimijana optimoimaan tuottavan ruokinnan siten, että maitotuottojen ja rehukustannusten välinen ero on suurin mahdollinen käytettävissä olevilla rehuilla, eläimillä ja hinnoilla. –  Emme laske pelkästään tuottoja, vaan myös kuluja. Seurantalaskelmastamme saa myös ulkomailla hyvinkin aktiivisessa seurannassa olevan tunnusluvun, EKM kg/kg ka, eli paljonko on tullut energiakorjattua maitoa syödyllä kuiva-ainekilolla, Huhtamäki luettelee ruokinnan ohjauksen etuja. Tasapainoiseksi suunniteltu, hyvälaatuiseen säilörehuun perustuvat ruokinta on myös paras keino parantaa tai pitää entisellään maidon pitoisuudet, joiden painoarvo maidon hinnoittelussa on lisääntymässä.

Uudistunut Ruokinnan ohjaus

Ruokinnan ohjaus muodostuu ProAgrialla jatkossa selkeästä ruokinnan ohjauksesta sekä vuosittaisten tavoitteiden mukaisesti täsmäprojekteista, joilla laitetaan maidontuotannon pullonkauloja kuntoon ja samalla annetaan ruokinnalle ja sen optimoinnille se mahdollisuus ja paikka vaikuttaa kohottavasti maidontuotannon parantamiseen. 

Ruokinta on sekä kustannuksiltaan että vaikutuksiltaan merkittävin hyvän tuotoksen ja eläinterveyden osatekijä, mutta myös jalostuksella, olosuhteilla, hoidolla ja työrutiineilla on suuri vaikutus. Näitä asioita on tarkasteltu aiemmin osana ruokintapalveluja, mutta etenkin suuremmat tilat ovat toivoneet syvemmälle pureutuvaa, yksittäiseen asiaan keskittyvää tilakäyntiä ja toimenpiteiden toteutukseen sparrausapua. Näiden toiveiden pohjalta olemme kehittäneet täsmäpalveluita, eli täsmäprojekteja, joilla laitetaan maidontuotannon pullonkauloja kuntoon.

 – Olemme aloittaneet yleisimmistä tuotosta rajoittavista osa-alueista, esimerkiksi vasikoiden ensimmäiset kaksi kuukautta, hiehon kasvatus ensikoksi, seosruokinnan toimivuus ja taloudellisuus, ja pyrkineet löytämään niihin keinoja ja näistä muodostaneet palveluja. Osa näistä täsmäpalveluista on jo nyt joidenkin keskusten palveluvalikoimassa, ja osa alkaa näitä pilotoida, Huhtamäki kertoo.

Poikkeuksellinen kesä näkyy rehuissa ja palveluissa

Poikkeuksellinen kesä on paikoitelleen aiheuttanut ongelmallisen tulevan ruokintakauden. Sato jäi tarvittavaa pienemmäksi, joskin kolmas sato voi pelastaa vielä paljon. Rehun laatu näyttää analyysien perusteella hyvältä. Ruokintaa kannattaakin tarkastella usein ja asiantuntijan kanssa, jotta maitotuotos ei laske ja kannattavuus pysyy tavoitellulla tasolla. Ruokinta-asiantuntijoillamme on työkaluja ja tietotaitoa ratkaista haasteellisetkin ruokinnat. Uudistuva ruokinnan ohjaus -palvelu räätälöidään juuri tilan tarpeeseen ja tilanteeseen, eli miten usein on tarvetta ruokintaa tarkastella ja saada onnistumisen mittareille toteutumia. 

- Lehmiä ei kannata suin päin ruveta karsimaan, ennen kuin on selvittänyt, mihin rehut riittävät niitä oikein eri eläinryhmille kohdistamalla. Ja jos karsinta on tarpeen, ProAgrialta löytyy apuja myös karsintapäätösten tekemiseen sekä Tuotosseurannan raporteista että Tuottoennusteen lehmäkohtaisesta ranking-listauksesta niiden tuottamien eurojen mukaan, Huhtamäki sanoo.

ProAgria on seurannut ja seuraa tiiviisti kasvukauden etenemistä ja kuivuuden vaikutusta sadon laatuun ja määrään. - Asiakkaiden kanssa on pohdittu kasvukautta ja tehty suunnitelmia ensi keväälle. Kasvi- ja kotieläintilojen yhteistyö on pelastanut monessa tilanteessa, tiivistää Huhtamäki.

Lisätietoja

ProAgria Keskusten Liitto, johtava asiantuntija Tuija Huhtamäki, puhelin 040 137 9371, tuija.huhtamaki@proagria.fi 

ProAgria Etelä-Suomi, valtakunnallinen Huippuosaaja, lypsykarjan ruokinnan talous, Sari Jussila, puhelin 043 824 9088, sari.jussila@proagria.fi

Eläinravitsemuksen asiantuntijat löydät koko maassa täältä. 

Valtakunnallisissa huippuosaajissa on myös eläinten ruokintaan perehtyneitä.

 

Jaa

Artikkelit

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.