Uusia toimintamalleja maatalousympäristön parantamiseksi

12.12.2018
Pirkanmaan maatalousympäristön haasteet YMPPI –hanke on tuottanut uusia toimintamalleja ratkaisemaan maatalousympäristön haasteita. Toimintamallit ovat syntyneet havaintokoetoiminnan tuloksina ja selvitysten yhteenvetoina.
 
Toimintamalleja on laadittu kerääjäkasvien viljelyyn, typpilannoituksen tehostamiseen jaettuna lannoituksena, maan rakenteen parantamiseen jankkuroimalla, lantalogistiikkaan, ojitusyhteisöjen aktivointiin perustuvaan peruskuivatushankkeiden perustamiseen, kesäveden varastointiin ja eroosionhallintaan, vieraslajien torjuntaan laiduntamalla, useiden maanomistajien rantojen laitumiseen sekä maisemapeltojen viljelyyn. Tavoitteena on, että hankkeen tuloksia on toimintamallien avulla helppo hyödyntää ja ottaa käyttöön.  
 
Toimintamallit ja yhteenvedot sekä lisää tietoa hankkeen toiminnasta löytyy hankkeen nettisivulta www.proagria.fi/ymppi.
 
Tarinakartalla tuloksia yhdellä silmäyksellä
Hankkeen tuloksista on laadittu tarinakartta, josta helposti löytää hankkeen aikana tehdyt pilotit ja muut toiminnat sekä hankkeessa toteutetut tapahtumat.  Yhdellä vilkaisulla hahmottaa, mitä ja missä on tehty ja toimittu. Tutustu tarinakarttaan tästä.
 
Ympäristöasioita tarkasteltu kolmesta näkökulmasta
ProAgria Etelä-Suomen toteuttama Ymppi-hanke pureutui toiminnassaan maatalousympäristön haasteisiin Pirkanmaalla. Hankkeessa ympäristöasioita tarkasteltiin kolmesta näkökulmasta ottaen huomioon, että kaikki vaikuttavat toisiinsa.  Ensimmäinen tarkastelukulma oli maan kasvukunto ja ravinteiden käytön tehostaminen. Toisena kokonaisuutena käsiteltiin peltojen valumavesien hallintaa ja kolmantena tarkasteltiin luonnon monimuotoisuuden ja maisemanhoidon merkitystä maatalousympäristössä.
 
Juuri päättynyt hanke oli kolmivuotinen. Sitä rahoitti Euroopan maaseuturahasto, Pirkanmaan ELY-keskus, Maa- ja vesitekniikan tuki ry, Pirkanmaan maatalouden edistämissäätiö sekä Salaojituksen tukisäätiö. 

 

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.