ViljelyKasvu ohjaa kannattavaan perunanviljelyyn ja täsmentää lajikkeen mukaista viljelytekniikkaa

23.03.2015

Mediatiedote 23.3.2015
ProAgria Keskusten Liitto

Markkinatilanteen muutokset, tuontipaine, kaupan hankintojen keskittäminen, kasvinsuojelun haasteet, ja epäedulliset sääolosuhteet tuovat suurimmat riskit perunan viljelyyn. Riskien hallinnan merkitys korostuu liikevaihdon kasvaessa. – Haasteellisessa tilanteessa viljelyn huolellinen suunnittelu, viljelytoimien tarkennus kasvukaudella, sato- ja laaturiskien pienentäminen sekä pellolla että varastossa, ja tuotannon tulosten ja talouden seuranta korostuvat, sanoo palveluryhmäpäällikkö Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitosta. Viljelytekniikan täsmentäminen perunan käyttötarkoituksen mukaan, maan kasvukunnon kohentaminen, koneistuksen järkevä suunnittelu sekä yhteistyö ja innovointi viljelijöiden kesken ovat keinoja perunantuotannon kannattavuuden parantamiseen.

ProAgrian uusi perunatiloille suunnattu ViljelyKasvu-palvelu yhdistää perunan viljelyn eri vaiheet suunnittelusta varastointiin ja perunan lopulliseen käyttökohteeseen asti. Sen avulla varmistetaan sadon määrä ja laatu. – Palvelukokonaisuus on kehitetty viljelijöiden toiveiden perusteella. Tavoitteena on parantaa tuotannon kannattavuutta suunnitelmallisuudella ja oikein ajoittuvilla viljelytoimilla, kuvailee Peltonen palvelun ydintä.

Tilakohtaiset tavoitteet palvelun johtolangaksi

ViljelyKasvu perunatilalle koostuu viljelysuunnittelusta ja kasvustokäynneistä, joilla varmistetaan suunnitelman mukaisten toimenpiteiden onnistuminen ja seuranta. Palvelupaketti räätälöidään tilakohtaisesti ja sisältö sovitaan jo viljelysuunnittelun yhteydessä.  – Esimerkiksi talouden seurannalla ja tuotantokustannuslaskelmalla voidaan täydentää palvelun sisältöä. Palvelussa otetaan johtolangaksi tilan tämän hetken tärkein kehittämistavoite, johon lähdetään hakemaan parannuskeinoja, täsmentää Peltonen.

ProAgrian tietopankkiaineistojen mukaan perunan hehtaarisatojen tai liikevaihdon kasvaminen ei automaattisesti kaikilla tiloilla johtanut taloudellisesti hyvää lopputulokseen. – Onnistunut sato voidaan hukata korkeisiin kustannuksiin, jos tilan kokonaistaloutta ei ole arvioitu riittävän tarkasti. Koneet ja käytetty teknologia sekä työpanos ovat suuria perunantuotannon kustannuseriä, kertoo Peltonen. Perunan hinnan vaihtelut vaikuttavat myös merkittävästi kannattavuuteen ja lisää osaltaan vaatimuksia käyttötarkoituksen mukaisen perunan tuottamiseksi, kysyntää vastaavasti.

Viljelysuunnittelun perustana edellisen satokauden tulokset

Palvelu sisältää laajennetun viljelysuunnitelman, joka pohjautuu edellisen satokauden tulosten ja sadon laadun arviointiin. Viljelyn suunnitelmallisuus lähtee liikkeelle jo siemenperunan hyvän laadun ja idätyksen varmistamisesta ja siten kasvustojen hyvän alkuunlähdön turvaamisesta.

– Lannoitus säädetään peltolohkon ominaisuuksien, lajikkeen ja sadon käyttötarkoituksen mukaan. Viljelykiertoon valitaan tilalle sopivimmat ja kannattavimmat välikasvit hyödyntäen uuden tukijärjestelmän mahdollisuuksia. Kasvinsuojelusuunnitelma on osa viljelysuunnitelmaa ja tehdään integroidun kasvinsuojelun eli IPM-periaatteiden mukaan huomioiden valmisteiden teho, säädökset ja ympäristö. Viljelysuunnittelussa arvioidaan myös tilalle kannattavimmat tukiratkaisut, kertoo kehityspäällikkö Juhani Rahko ProAgria Keskusten Liitosta.

Kasvustokäynnit tarkentavat viljelytoimia ja varmistavat laadun

Palvelu painottuu kasvukaudella ja pellolla tehtäviin toimiin ja arviointeihin. Jo pienillä viljelykäytäntöjen muutoksilla voidaan saavuttaa suuri parannus kannattavuuteen. Kasvustokäyntien avulla varmistetaan terveet viljelykset ja tuotantopanosten kannattava ja oikea-aikainen käyttö.

– Kasvustokäynnit ajoitetaan perunatilan toiveiden mukaan. Varhaisella kasvustokäynnillä valittuun aikaan kasvukaudella tarkennetaan rikkatorjuntaa, lannoitusta, rutontorjuntaa tai tehdään tilan oman siemen (TOS) -lohkojen tarkkailua. Sadonkorjuun lähestyessä koenosto ja penkkianalyysi palvelevat sadon määrän ja laadun arviointia sekä tarkentavat nostoajankohtaa ja rytmitystä. Samalla tehdään tautitilanteen kartoitus ja arvioidaan tarvittavat erityistoimenpiteet varastointia ja hyvää säilyvyyttä ajatellen. Tarkempi penkkianalyysi tarkentaa lajikekohtaista viljelytekniikkaa ja kehitystarpeita sekä tarpeellisia maanparannustoimia, kertoo kehityspäällikkö Maarit Kari ProAgria Keskusten Liitosta.

Palveluun kuuluu lisäksi pienryhmätapaamisia ajankohtaisten aiheiden ympärillä. Ne voivat ajoittua kasvukauden aikaisiin tapahtumiin tai keskittyä viljelytulosten pohdintaan satokauden jälkeen tai ennen uutta viljelykautta. – Ammattitapaamiset pienryhmissä tarjoavat yrittäjille verkostoitumisen mahdollisuuksia, edelläkävijätiedon äärelle pääsemistä sekä uusien asioiden testaamista käytännössä, havainnollistaa Rahko. Pienryhmäkokoontumisten kautta saa ideoita tulevaan ja toiminnan kehittämiseksi.

Lisätietoja

Sari Peltonen, palveluryhmäpäällikkö, ProAgria Keskusten Liitto, 020 747 24 77, sari.peltonen@proagria.fi
Juhani Rahko, kehityspäällikkö, ProAgria Keskusten Liitto, 043 825 0103, juhani.rahko@proagria.fi
Maarit Kari, kehityspäällikkö, ProAgria Keskusten Liitto, 020 747 2488, maarit.kari@proagria.fi

ProAgria Etelä-Pohjanmaa   
Anna-Kaisa Jaakkola, asiantuntija, 040 525 0375, anna-kaisa.jaakkola@proagria.fi
Mikko Kraatari, asiantuntija, 040 137 3599, mikko.kraatari@proagria.fi
Markus Luoma, asiantuntija, 0400 180 071, markus.luoma@proagria.fi
Katarina Vihlman, asiantuntija, 040 582 6775, katariina.vihlman@proagria.fi

ProAgria Etelä-Suomi
Ritva Tolppa, asiantuntija, 0400 163 753, ritva.tolppa@proagria.fi

ProAgria Keski-Pohjanmaa
Sirkku Koskela, erityisasiantuntija, 0400 137 124, sirkku.koskela@proagria.fi

ProAgria Länsi-Suomi
Marja Tuononen, asiantuntija, 040 5919 489, marja.tuononen@proagria.fi

ProAgria Oulu
Risto Jokela, erityisasiantuntija, 0400 285 294, risto.jokela@proagria.fi
Juha Sohlo, erityisasiantuntija, 0400 585 506, juha.sohlo@proagria.fi

ProAgria Pohjois-Savo
Heikki Inkeroinen, asiantuntija, 0400 375 584, heikki.inkeroinen@proagria.fi

ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap
Jan-Erik Back, vastaava asiantuntija, 050-441 7511, jan-erik.back@proagria.fi 
Stefan Nordman, asiantuntija, 0400-266 682, stefan.nordman@proagria.fi

ProAgria Ålands Hushållningssällskap
Dennis Grönroos, asiantuntija, 045 734 49688, dennis.gronroos@landsbygd.ax

Jaa

Ajankohtaista

Asiantuntijat

 • Juha Sohlo
  Palvelupäällikkö; Johtava asiantuntija, palvelukehitys, kasvintuotanto; Valtakunnallinen Huippuosaaja, kasvinsuojelu
  ProAgria Oulu, ProAgria Keskusten Liitto
  0400 585 506

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

 • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
  Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
 • Tilaa palvelu
  Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.