Innostus etänä?

Pienryhmien yhteiseen maissipäivään osa saapui paikalle ja osa oli mukana Facebook live -lähetyksen kautta.

Pienryhmässä on tärkeintä kokemusten vaihto innostavassa ilmapiirissä, kertoo moni ryhmäläinen. Ryhmän jäsenten välille syntyy luottamus, jolloin uskaltaa jakaa sekä möhlimiset että onnistumiset. Onko sama mahdollista etänä?

Etänä on toki pienryhmäilty ennen koronaakin. Länsi-Suomen kansainvälinen ryhmä kokoontui jo edellistalvena etänä yhdessä norjalaisen viljelijäryhmän kanssa. Näin päästiin kuin saman pöydän ääreen ja tutustuttiin toisen maan viljelijöihin hyvine käytäntöineen.

Etäyhteyksiä on käytetty Varsinais-Suomen ja Satakunnan pienryhmien välillä myös siten, että molemmat ryhmät olivat läsnä tahoillaan. Ryhmään otettiin myös alustuksia maailmalta. On kiinnostavaa uppoutua keskustelemaan vaikkapa walesilaisen karjatilallisen kanssa. Jos jollakulla on kielen kanssa hieman haastetta, sekään ei haittaa, kun suomalaisosallistujat ovat läsnä omalla porukalla ja kysymyksiäkin on valmisteltu etukäteen.

Tunnelma muuttui kokemusten vaihtoon perustuvissa havaintoryhmissä enemmän, kun jokainen osallistuja jäi kotiin. Ryhmät taipuivat kuitenkin nopeasti ajankohtaisten kuulumisten läpikäyntiin etänäkin. Kuvista näkyivät iloiset ja tutut naamat, ja kuulumisia vaihdettiin. Analyysituloksia oli tehokasta käydä läpi, eikä kenelläkään mennyt tapaamiseen kuin pari tuntia.

Kuvat tukevat havaintoja

Kasvustoryhmien alkaessa tilanne vaikeutui. Tänä keväänä uudet havaintotilat ehtivät juuri ennen koronaa esittäytyä ryhmälle ja asettaa tavoitteet kasvukaudelle. Kokemusten vaihtoa ryhmän kesken tuki, kun jokainen otti kuvan sovitusta prosessista omalta tilaltaan tapaamista edellisenä päivänä tai samana aamuna, ja näkymät jaettiin porukalle etätapaamisessa. Ennakkoon otettiin havaintolohkoilta myös drone-kuvat, jotka avarsivat näkymiä tarkasteltavista lohkoista.

Spontaanin havainnoinnin vaikeus oli etänä suurin haaste. Havaintotilaryhmien ydin on kasvustojen tutkiminen yhdessä ja tarttuminen juuri sen hetken tärkeimpään havaintoon.

Parhaimmillaan etäkasvustopäivät olivat silloin, kun toinen ohjaajista meni paikan päälle. Ohjaajan ja viljelijän vuoropuhelu välittyi ryhmälle suoraan ja ryhmäläiset pääsivät juuri sen hetken tunnelmaan kiinni.

Kasvustoryhmissä todettiin, että asiat on katsottava mieluiten pellolla. Kuitenkin ajankohtaiskierros, ryhmän ulkopuolisten alustukset myös maailmalta, monenlainen tulosten ja tietojen analysointi sekä kahden erillisen ryhmän yhdistäminen toimivat hyvin etänä, ja niitä halutaan jatkaa.

Anu Ellä
Valtakunnallinen huippuosaaja, pienryhmätoiminta
ProAgria Länsi-Suomi

Jaa

Facebook Comments Box

Lisää kirjoituksia

Muualla blogeissa