ProAgria - Saranakannellisten pikarien käyttöönotto Shuttle-näytteenottolaitteessa