ProAgria - Saranakannellisten pikarien käyttöönotto DeLavalin näytteenottolaitteessa