EKKU - Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson kulttuuriympäristöt kartoilla

EKKU-hankkeessa tuotetaan Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson kulttuuriympäristökohteet kokoavat karttasivustot. Esitys toteutetaan käyttäen paikkatietoon perustuvaa Story Map -sovellusta, joka on informatiivinen ja samalla näyttävä tapa viestiä visuaalisten karttojen avulla. Karttasivustojen tekstit käännätetään englanniksi ja venäjäksi, jolloin kohteiden markkinointi ja esittely myös kansainvälisille matkailijoille ja maahanmuuttajille helpottuu.

Kulttuuriympäristöt-sivustojen tavoitteena on helpottaa kulttuuriympäristöjen kokonaiskuvan hahmottamista ja hyödyntämistä, nostaa kulttuuriympäristöjen arvostusta sekä tuoda tietoja kohteista kansalaisten ulottuville ja innostaa pitämään niistä huolta. Karttaesityksillä halutaan nostaa esiin kummankin maakunnan hienot kulttuuriympäristökohteet, erityispiirteet ja synnyttää yhteistä ylpeyttä omasta maakunnasta ja vahvistaa paikallisidentiteettiä. Materiaalin avulla voidaan luoda kestävään kehitykseen pohjautuvaa kotimaan matkailua.

Hankkeen tiedot
Projektipäällikkö: Katriina Koski                                     
Rahoittaja: Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Toteuttaja: ProAgria Etelä-Suomi ry                                           
Hankkeen kesto: 1.8.2019 - 31.12.2021

 


Materiaalit

Yhteydenottopyyntö

Jaa

Hanketoimijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.