EKOkas

Hanke on päättynyt 31.12.2014

Luomu- ja IP-kasvistuotannon kehittäminen eli EKOkas-hanke. EKOkas hankeen toteuttajana on MTT Mikkelin kasvituotannon tutkimus yhdessä Helsingin Yliopiston Ruralia-instituutin ja ProAgria Pohjois-Savon, Hämeen ja Etelä-Karjalan (jälkimmäiset ovat yhdistyneet ProAgria Etelä-Suomeksi) kanssa. Luomu- ja IP-viljelyn ongelmiin pureudutaan tutkimuksen, neuvonnan, käytännön viljelijöiden sekä alan yritysten yhteistyöllä Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Etelä-Karjalan ja Hämeen alueilla vuosina 2012-2014. Lisäksi luomuviljelyn menetelmiä tehdään tutuksi tavanomaisilla tiloilla ja sovelletaan käytäntöön integroidun avomaavihannestuotannon (IP)-ohjeistuksia.

Perustelut

Luomutuotteiden ja raaka-aineiden kysynnän voimakas lisääntyminen luo edellytykset avomaan kasvisten luomuviljelypinta-alan tuntuvaan kasvattamiseen, joka tällä hetkellä on vain muutaman prosenttiyksikön luokkaa koko viljelypinta-alasta. Myös integroitu tuotanto tulee lisääntymään, sillä Euroopan unionin puitedirektiivin (2009/128/EY) mukaan ammattiviljelijöiden tulee sekä puutarha- että peltokasvien viljelyssä noudattaa 1.1.2014 alkaen IPM:n yleisiä periaatteita kaikilla kasveilla.

Tavoite

Hankkeen tavoitteena on lisätä luomu- ja IP-kasvistuotannon volyymia kohdentamalla toimenpiteitä niihin ongelmiin, jotka rajoittavat hyvälaatuisten luomu- ja IP-menetelmin tuotettujen avomaavihannesten sekä perunan tuotantoa. Hankkeen kohderyhmänä ovat avomaan vihannesten ja perunan tuottajat sekä tavanomaisessa että luomutuotannossa, mutta hyödyn saajiksi voidaan lukea myös luomutuotteita markkinoivat ja jalostavat yritykset sekä lopulta kuluttajat. Hankkeen yhteiskuntavastuullisena tavoitteena on ekologisesti kestävän ja taloudellisesti kannattavan kasvistuotannon lisääminen.

Toiminta

Hankkeen toiminta jakautuu selkeisiin työpaketteihin, joille kullekin asetetaan omat tavoitteet sekä menetelmät alueellisesti. Työpakettitoimintaa ovat mm. työpajatoiminta sekä tila- ja kenttäkokeet, joita järjestetään Pohjois-Savon alueella myös 2014.

Lisätietoja:
Liisa Pietikäinen, 0400 375 583, liisa.pietikainen@proagria.fi
Heikki Inkeroinen, 0400 375 584, heikki.inkeroinen@proagria.fi
Tiina Hovi-Pekkanen, 040 749 7507, tiina.hovi-pekkanen@proagria.fi

https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/hankkeet/ekokas


Materiaalit

Jaa

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut