Hämeen ilmastoviisas maaseutu- ja energiayrittäjyys

Yhteiskunnan rakenteelliset muutokset yhdessä ilmastonmuutoksen kanssa ovat aiheuttaneet haasteita erityisesti maaseutuyrittämiselle. Hämeen ilmastoviisas maaseutu- ja energiayrittäjyys (HIME) –hanke tavoittelee maaseutuelinkeinojen monipuolistamista ja arvioi elinkeinotoimintojen ympäristöllistä ja taloudellista kestävyyttä. Hanke pyrkii kartoittamaan globaalisti käytössä olevien kestävien elinkeinotoimintojen toteuttamispotentiaalia Hämeen maaseudulla.
 
Ympäristölliset sekä yhteiskunnalliset haasteet koetaan usein paikallisesti. Esimerkiksi tuotanto ja työpaikat keskittyvät alueellisesti, ja tämä näkyy myös Hämeen elinkeinoelämässä. Yleisesti ottaen maa- ja metsätalouden alkutuotannon työpaikat ovat puolittuneet 1995-2016 välisenä aikana.
 
Tulevaisuudessa monipuolisuus ja monipuolistaminen ovat avaintekijöitä kestävän maaseutualuerakenteen luomisessa (MTT 2013). Suomessa joka kolmas maatila on monialainen, jossa harjoitetaan muun muassa elintarvikkeiden ja puutavaran jatkojalostusta ja käsittelyä, energian tuotantoa ja palveluliiketoimintaa urakoinnin sekä matkailun muodossa.
 
LUT-yliopiston, Metsäkeskuksen ja ProAgria Etelä-Suomen yhteinen HIME-hanke taklaa maaseutuyrittämisen haasteita tarjoamalla Hämeen paikallisille toimijoille tietoa monipuolisista energiayrittäjyyden malleista sekä hiilienielujen liiketoimintamahdollisuuksista, uusista tuotteista sekä palveluista. Hanke pyrkii jalostamaan aiempaa tutkimustietoa hiilensidonnasta alueen toimijoiden käytäntöihin, ja mahdollisesti luomaan uutta liiketoimintaa hiilensidonnan ympärille Hämeen alueella.
 
Energiayrittäjyyden eri muotoja ja tuotantoketjuja pyritään myös monipuolistamaan. Yrittäjyyttä voidaan tarkastella palveluna. Esimerkiksi siirrettävää, hakkeella toimivaa viljan kuivaamisessa tarvittavaa lämmitys- / puhalluskalustoa voitaisiin hyödyntää konehallien tai vastaavien rakennusten lämmityksessä talvella.
 

Hankkeen tapahtumat 2021 ja muu toiminta

2.2.2021 Ilmastoviisautta Brysselistä Hämeeseen – Politiikasta pelikentille -webinaari.  Linkki materiaaleihin.

15.4.2021 Peltoheittojen metsitys webinaari maanomistajille
Webinaarissa kerrotaan, mitä valtion metsitystuki käytännössä tarkoittaa, kuka sitä voi hakea ja millä kriteereillä.
 

21.4.2021 Luonnonhoitohankkeet ja Helmi-elinympäristöohjelman keskustelutilaisuus
Nyt haetaan Luonnonhoitohankkeille ja Helmi-elinympäristöohjelman kunnostustöille toteuttajia. Tule webinaariin kuulolle ja keskustelemaan luonnonhoitotöiden mahdollisuuksista ja toimijayhteistyöstä asiantuntijoiden johdolla.

26.4.2021 Yrittäjätreffit

Tilaisuuden alustuksissa saadaan tilannekatsaus maaseudun yritystukitilanteesta ja maaseutuyrittämisen uusista mahdollisuuksista.

14.7.2021 Uudistavan viljelyn päivä Tuuloksessa, aiheena mm. regeneratiivinen eli uudistava viljely, joka varastoi maaperään hiiltä kasvien avulla. Luentoja Tuuloksen Kapakanmäellä, peltokohteita, iltaohjelmaa, uutuustuotteen julkistus yms.  Lisätietoja tästä.

Syksyn 2021 retkeily maatilojen uusiutuvan energian toteutuksiin Etelä-Pirkanmaalle siirtyy vuodelle 2022. Kohteissa mm. kuivurin hakelämpöratkaisuja sekä aurinkosähkön hyödyntämistä.

Tulossa 2022 kuntainfoja maa- ja metsätalouden hiilensidonnan mahdollisuuksista.

Hankkeen kotisivuille pääset tästä www.hime.fi

Yhteydenottopyyntö

Jaa

Tapahtumat

Hanketoimijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut