Huuhtoumanhallinta maataloudessa Uudellamaalla

Kuva: Eila Knuutila

Ympäristöasioiden painoarvo EU:n yhteisessä maatalouspolitiikassa tulee entisestään kasvamaan vuodesta 2014 alkaen. Maatiloja tulisi kannustaa toimiin, jotka edistävät useiden eri ympäristötavoitteiden saavuttamista ja parantavat maatilojen taloutta. Ympäristötuen tehokkuuden lisäämiseksi tulisi toimenpiteitä kohdentaa entistä paremmin riskialteimmille alueille.

Hankkeessa laaditaan tilakohtainen vesiensuojelun hyvien käytäntöjen kartoitussuunnitelma 20 tilalle. Vuonna 2012 tehtiin 5 suunnitelmaa ja 15 uutta suunnitelmaa tehdään vuonna 2013 ja 2014.

Hankkeen tavoitteita
•    tavoitteena on parantaa ravinteiden hyväksikäyttöä maatiloilla
•    etsiä tilakohtaisesti tehokkaat, vaikuttavimmat ja kustannustehokkaat vesiensuojelutoimenpiteet
•    tuottaa näkökulmia ja keinoja uuden ympäristötukiohjelman sisältöön uudistuvassa maatalouspolitiikassa (vuodesta 2014 alkaen)
•    laaditaan vesiensuojelusuunnitelma 20 maatilalle
•    järjestetään noin 3-5 viljelijä- ja asiantuntijatilaisuutta suomen- ja ruotsinkielellä
•    tuotetaan viljelijöille tarkoitettu ”Vesiensuojelun hyvien käytäntöjen” -ohjeistusmateriaalia

Hanketta toteutetaan yhteistyössä Nylands Svenska Lantbrukssällskap rf:n, Uudenmaan Ely-keskuksen sekä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n kanssa.

Hankkeen toiminta on päättynyt 31.12.2014. Tutustu hankkeen loppuraporttiin!
 


Yhteydenottopyyntö

Jaa

Hanketoimijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut