MarjaDiili-koulutushanke (Etelä- ja Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa)

MarjaDiili -hankkeen toiminta-aika oli 1.1.–31.12.2014.
 
MarjaDiili oli vuoden kestävä marjatilayrittäjien oma koulutushanke, jossa keskityttiin tilan sisäisten vahvuuksien kehittämiseen ja uusien viljelytekniikoiden käyttöönottoon. Viljelijäverkostot kehittyivät hankkeen koulutuksissa yli maakuntarajojen, kun toimijat tutustuivat toisiinsa. Koulutusten pääpaino oli pienryhmätoiminnassa ja tilakohtaisessa valmennuksessa.
 
Hankkeeseen osallistuva pystyi valita pienryhmäkseen
• Tuloksen tekijät -ryhmän, jossa keskityttiin talouden hallintaan ja johtamisen kehittämiseen
• Yhdessä markkinoille -ryhmän, jossa selvitettiin yhteismarkkinoinnin mahdollisuuksia
• Uudet tekniikat -ryhmän, jossa tutustuttiin marjojen tuotantotekniikkaan tunneleissa ja kasvihuoneissa
 
Hankkeen toiminta-alueena oli Etelä- ja Keski-Pohjanmaa sekä Pohjanmaa. Hankkeen kohderyhmänä olivat toiminta-alueella toimivat marjatilat ja marjatilan perustamista suunnittelevat. Tarvittaessa koulutusta järjestettiin kaksikielisenä.
 
Lisätiedot ja tarkemmat sisällöt: Arja Raatikainen p. 050 377 9530 tai arja.raatikainen@proagria.fi
 

Jaa

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut