Menestyvä maaseutuyrittäjä

kuvaaja:Susann Mantere

Menestyvä maaseutuyrittäjä - Koulutushanke maaseudun pienyrittäjille

Pääkaupungin läheisyyden ja asukastiheyden vuoksi Uudellamaalla toimii merkittävä määrä maaseudun pienyrittäjiä. Pienyritykseksi luokitellaan maaseutuyritys, jonka toiminta rajoittuu yhteen toimipaikkaan ja liikevaihto ylittää 8400 euroa, mutta joka työllistää alle 20 henkilöä. Maaseutuyritys voi toimia ilman mitään sidoksia maatilaan, mutta se voi toimia myös maatilan yhteydessä, jolloin maatilaa kutsutaan monialaiseksi tilaksi.

Uusmaalaisten maaseudun pienyrittäjien ammattitaidon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi tarjoamme Menestyvä maaseutuyrittäjä -koulutushankkeen, joka toteutetaan vuosien 2012-2014 aikana.

Hankkeen tarjonta:

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa ja löytää maaseutuyrittäjien aidot kehittämistarpeet, parantaa maaseutuyritysten toimintaedellytyksiä ja kannattavuutta, edistää yritysten välisten verkostojen muodostumista ja tukea jo olemassa olevien verkostojen toimintaa.
Hanke kohdistuu Uudenmaan maaseutuyritysten toiminnan kehittämiseen tarjoamalla koulutusta eri muodoissa ajankohtaisista aiheista kaikille yrittäjille sekä kohdistetusti toimialoittain. Hankkeeseen sisältyy koulutustilaisuuksia, pienryhmätoimintaa sekä opintoretkiä kotimaahan ja ulkomaille.

Menestyvä maaseutuyrittäjä –hankkeessa mukana olevat toimialat:

  •     Yrittäjyys
  •     Hevostalous
  •     Maaseudun matkailu
  •     Green Care

Tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on kaikkien toimialojen osalta pienryhmätoiminnasta muodostuneet yritysverkostot. Palvelujen kysyntä ja tarjonta kohtaavat paremmin verkostojen avulla. Tarjotun koulutuksen tuloksena yritysten tuottamien palveluiden ja tuotteiden laatu kehittyy ja toiminnallisuus parantuu.

Lisätiedot ja yhteyshenkilö

Jenni Kunnaala
puh. 040 528 8610
jenni.kunnaala@maajakotitalousnaiset.fi

 


Yhteydenottopyyntö

Jaa

Hanketoimijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut