Tosilampuri

Tosilampuri-koulutushanke toteutettiin 1.6.2011–30.09.2014 Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Etelä-Karjalan, Pohjois-Karjalan sekä Kymenlaakson maakuntien alueellaHankkeen kohderyhmänä olivat alueen lammastalousyrittäjät ja heidän yhteistyökumppaninsa. 

 

Tosilampuri-hanke toteutti valtakunnallisen lammasstrategian ja Itä-Suomen lammastalouden kehittämisohjelman ”Lampaanpidosta lammastalouteen” tavoitteita.  Sen avulla parannettiin lammastalousyrittäjien tuotanto-osaamista, markkinointi- ja johtamistaitoja sekä yrittäjien ja toimijoiden yhteistyötä. Hankkeen avulla koulutettiin tuottajia tehokkaaseen, suunnitelmalliseen ja laadukkaaseen tuotantoon pellolta asiakkaalle. Tavoitteena oli asiakaslähtöinen kilpailukykyinen tuotanto, ekologisia ja eettisiä arvoja korostaen.

 

Hankkeen koulutuksiin osallistui 150 henkilöä ja siinä tehtiin 941 oppilastyöpäivää. Koulutus toteutettiin pienryhmissä, joiden tapaamisissa lammasyrittäjät kehittyivät yrittäjinä ja kehittivät yrityksensä toimintaa oppien ryhmässä sekä toisiltaan oppimisen kautta (benchmarking) ryhmänohjaajan ja asiantuntijoiden avulla. Ryhmät muodostuivat alueellisesti, tuotantovaiheen tai valitun koulutusaiheen (eläintenkäsittely/paimennus, jalostus, rehuntuotanto, villa ja turkis) mukaan. Pienryhmiä oli kymmenen, ja ne kokoontuivat yhteensä 93 kertaa. Niissä oli keskimäärin 7 osallistujaa kerralla 91 tilalta. Mukana oli myös lammastaloutta harkitsevia tiloja, jotka saivat koulutuksista tietoa uudesta tuotantomuodosta ja sen soveltumisesta omalle tilalle. 

 

Ryhmätyöskentelyä tuki tilakohtainen syventävä ja soveltava työskentely asiantuntijan kanssa sekä opintomatkat kotimaassa, Ruotsissa ja Skotlannissa. Lisäksi järjestettiin teemakoulutuksia ajankohtaisista aiheista sekä yhteistyölampolassa harjoittelua. Koulutusohjelmaa toteutettaessa otettiin käyttöön uusia ja yhdisteltiin erilaisia opiskelumenetelmiä sekä suunniteltiin uudenlaisia toimintatapoja lammasliiketoimintaan (kaksivaihekasvatus, yhteismarkkinointi).

 

Hankkeessa saatiin luotua hyviä verkostoja sekä yhteistyötä lammastilallisten kesken. Hanke teki yhteistyötä erityisesti Pohjois-Savon alueella toimineen Karitsaa kaikille -hankkeen, Etelä-Savossa toimineen Lihatilan Skarppiohjelma -hankkeen sekä Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa ja Etelä-Savossa toimineen MaitoTaito-hankkeen kanssa. Hankkeen rahoitukseen osallistuivat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, Etelä-Savon ELY-keskus sekä hankkeessa mukana olleet lampurit. 

 

Tosilampuri-hanke vastasi selkeästi tiedontarpeeseen; tiloja tuli pienryhmätoimintaan kaksinkertainen määrä tavoitteisiin nähden.  Innostus tuotannon kehittämiseen pääsi alkuun ja halu jatkotoimiin talouden ja tuotantotapojen kehittämiseen jäi vahvasti kytemään. Niihin  pyrimme vastaamaan uusilla toimenpiteillä lähivuosina. Sillä välin ajankohtaista tietoa on tarjolla internetissä Tosilampurin tietolaari -hankkeessa perustetussa LammasWikissä sekä henkilökohtaisesti maakuntien lammastuotannon asiantuntijoilta.

 

 

Ota yhteyttä

Sari Heltelä, hankevastaava, lammastuotannon erityisasiantuntija, p. 040 593 7528

Jarmo Piiparinen, lammastuotanon asiantuntija, p. 040 678 4212

Jaa

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut