Kansainväliset verkostot

Kansainväliset verkostot

ProAgrian kansainvälisen toiminnan painopisteet ovat Venäjällä ja Baltiassa.

ProAgrian kansainvälisen toiminnan painopisteet ovat Venäjällä ja Baltiassa. Venäjän liiketoimintoja kehitetään ProAgria Finland Oy:n kautta. ProAgria Finland tarjoaa asiakkailleen maatalouden asiantuntijapalveluja liiketoiminnan ja kilpailukyvyn kasvattamiseen.
 
Kosovon maatalousneuvonnan kaksivuotinen koulutus- ja kehitysprojekti alkoi vuonna 2011. Projektin tavoitteena on luoda kestävä toimintamalli maatalousalan asiantuntijoiden ammatilliseen koulutukseen ja kehittää viljelijöitä palveleva neuvontajärjestö. Ensimmäisessä koulutuksessa aloitti 27 kosovolaista maatalousalan ammattilaista.
 
Suomalaisten elintarvikkeiden vienti Venäjälle kasvussaProAgria Kymenlaakso (Etelä-Suomi) palveli yli 200 suomalaista elintarvikealan yritystä näiden tuotteiden viennissä Venäjälle. Yritysten ja niiden tuotteiden vientikelpoisuutta arvioitiin yhdessä venäläisen kumppaneiden kanssa, pidettiin kauppaneuvotteluja ja järjestettiin liikematkoja Pietariin kahdellekymmenelle yritysryhmälle. 
 

Yhteistyö venäläisen Lend-konsernin kanssa tiivistyy

 
ProAgria organisoi suomalaisille yrityksille osallistumisen kahteen kertaan Venäjän elintarvikealan messuille Moskovaan. Seitsemän yritystä oli mukana Venäjän suurimmilla elintarvikealan messuilla Prodexpo 2012 ja toiset seitsemän yritystä osallistui World Food Moscow 2012 -messuille. Vientikelpoiset yritykset saivat hyvin kontakteja ja kauppasuhteita koko Venäjän alueelle yhdessä ProAgrian ja Kauppatalo Lendin kanssa. 
 
Suomalaisten tuotteiden jakelu laajeni merkittävästi Lendin kahdeksaan supermarkettiin Pietarissa. Kaikkiaan 20 suomalaisella yrityksellä on tuotteita myynnissä jo yli 50 kaupungissa Venäjällä. ProAgria ja Kauppatalo Lend suunnittelivat suomalaisille elintarvikkeille menekinedistämis-suunnitelman vuodeksi 2013. 
 

ProAgria mukana kehitysyhteistyössä 

 
ProAgria, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Pellervo-Seura ja Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC perustivat syksyllä yhdistyksen, Finnish Agri-agency for Food and Forest Development. Sen tehtävä on kehittää kehitysmaiden asukkaiden elämää ja elinkeinoja. FFD vastaa mm. hankkeiden toteutuksen seurannasta Etiopiassa, Nepalissa, Tansaniassa ja Vietnamissa ja jatkaa yhteistyötä AgriCordin kanssa. Uusia projekteja valmisteltiin Nicaraguaan ja Sambiaan. 
 

Jaa

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.
  • Rahat riittämään!
    Helppoutta ja onnistumisia talouden, markkina-, ja tukiriskien hallintaan.