Avoimuus ja luottamus olivat tärkeitä Nuorkarja-pienryhmätoiminnassa

Kiuruvedellä toiminut Näyttääkö navetan nuorisolla menevän hyvin -pienryhmä aloitti toimintansa keväällä 2012 Nuorkarjahavainto-koulutuksen jälkeen. Idea pienryhmän perustamisesta lähti ryhmäläisiltä itseltään. -Keväällä ehdimme kokoontua kahdesti ennen kesän kiireitä ja teimme elokuussa kahden päivän retken. Ryhmä päättyi joulukuussa ja uusi pienryhmä aloitettiin samalla porukalla nyt keväällä, tosin eri aiheesta, kertoo MaitoTaito-hankkeen valmentaja Paula Moisanen ProAgria Pohjois-Savosta. 
 

Avoimuus ja luottamus ovat tärkeitä pienryhmätoiminnassa 

 
Olemme yhdessä huomanneet, että vaikka esimerkiksi tämän kyseisen ryhmän väki tunsi toisensa, he eivät tunteneet toistensa navetoita ja työtapoja, kertoo Moisanen ja jatkaa, - Vaikka ryhmä koostuisi toisilleen tuntemattomista ihmisistä, on pystyttävä luottamaan ryhmään, ryhmässä jaettuja asioita ei levitellä eteenpäin. 
 
Tutustuminen ja pelisääntöjen luominen ensimmäisellä tapaamiskerralla luo alun hyvälle ryhmähengelle. Kokoontumiskerrat ovat oppimistilanteiden lisäksi myös hengähdystaukoja arjen keskellä, joissa saa vaihtaa ajatuksia muiden kanssa. – Parasta pienryhmätoimissa ovat keskustelut, summaa yksimielisesti Kiuruvedellä toimivan pienryhmän väki. 
 

Jakamalla omia kokemuksiaan voi oppia uutta

 
Pienryhmäpäivä voidaan aloittaa myös lyhyellä asiantuntijan, esimerkiksi eläinlääkärin pitämällä luennolla. Tapaamisten tavoitteena on löytää parhaita käytäntöjä ja jokaiselle päivälle on määritelty oma teemansa.  – Oman toiminnan kyseenalaistaminen ja muille selittäminen hyvässä hengessä antaa uutta näkökulmaa ja ajattelemisen aihetta. Myös navettakäynneillä on oma sijansa päivissä. Tämän vuoksi päivät järjestetään yleensä kiertäen tilalta toiselle, sanoo Moisanen. Pienryhmien on mahdollista kokoontua myös esimerkiksi kokoustiloissa tai vaikka kesällä pellolla, aiheesta riippuen. 
 
Benchmarkingissa tärkeää on jatkumo: päivät tukevat toisiaan esimerkiksi kotitehtävien avulla. Seuraavassa päivässä käydään läpi edellisellä kerralla annettua kotitehtävää, joka liittyy päivän aiheeseen. Kiuruveden pienryhmän yhtenä kotitehtävänä oli kirjata ylös nuorkarjan ruokintaa. Tehtävää läpi käydessä huomattiin, miten eritavoin hiehot voikaan ruokkia. Ruokinnan asiantuntijalta saatiin kommentteja ja vinkkejä. Ryhmäläiset kehuvat yksimielisesti myös asiantuntijoita – heidän kautta saadaan uutta tietoa ja vahvistusta omille tiedoille ja taidoille.  – Kuitenkin omien mielipiteiden vaihto muiden kanssa ja ajatusten jakaminen sekä ongelmatilanteiden pohtiminen yhdessä ovat pienryhmän suurinta antia. Joka kerralla voi oppia jotain uutta, vaikka pieniäkin asioita, summaa Moisanen.
 
Kiinnostaako pienryhmätoiminta?  Ota yhteyttä oman alueesi ProAgrian asiantuntijaan.
 

Jaa

Referenssit

Blogikirjoitukset

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut