HYMY Häme II

Miksi ja mitä?

Perinteisen maatalouden rinnalla harjoitetun muun yritystoiminnan merkitys maaseudulla on kasvanut nopeasti. Myös muu kuin maa‐ ja metsätalouteen linkittyvä yritystoiminta on lisääntynyt maaseudulla. Uudet työn tekemisen muodot, sähköinen liiketoiminta ja etätyömahdollisuudet mahdollistavat asumisen ja monipuolisen yrittämisen kaupunkien ydinkeskusta-alueiden ulkopuolella, maaseudulla.
 
Vuoden 2019 alussa alkanut HYMY Häme II -hanke edistää sekä uuden yritystoiminnan syntymistä maaseudulle että jo toimivien maaseudun yritysten kehittymistä. 
 • Varmistamme, että saat asiantuntija-apua sekä ohjausta rahoitusmahdollisuuksista sekä ajankohtaista tietoa yritystoiminnan eri osa-alueista. 
 • Tarjoamme käytännönläheistä ja maksutonta asiantuntija-apua yritystoiminnan eri vaiheisiin yrityksen perustamisesta ja kehittämisestä aina omistajanvaihdokseen saakka. 
 • Parannamme yrittäjäosaamista ja edistämme alueen maaseutuyritysten kilpailukykyä, elinvoimaisuutta, kansainvälistymistä ja kestävää yritystoimintaa. 

Kenelle?

Hanke on tarkoitettu palvelemaan maaseutuyrityksiä, jotka 
 • haluavat keskustella uudesta yritysideasta, toiminnan kehittämisestä, yritystoiminnan muutostilanteista, kasvusta, kipupisteistä tai saada tietoa yritystoiminnan eri osa-alueista.
 • ovat kiinnostuneita, mitä tukea yritys voisi toiminnalleen saada.
 • kaipaavat tietoa rahoitusmahdollisuuksista tai asiantuntija-apua yritystukihakemuksen tekemiseen.
 • suunnittelevat investointia ja miettivät sen vaihtoehtoja ja kannattavuutta. 
 • haluavat verkottua ja kehittyä yhdessä muiden yritysten kanssa
 • haluavat kehittää liiketoimintansa kannattavuutta ja edistää alueensa elinvoimaisuutta
 • ovat kiinnostuneita innovaatioista ja uusista toimintatavoista.
 • kaipaavat uusinta tietoa maaseutuyritysten nykyaikaisesta liiketoiminnasta
 

Mistä aloitan?

Varaa aika maksuttomaan yrityskohtaiseen tilannekartoitukseen, yhteystiedot löydät sivun oikeasta reunasta. Saat käytännönläheistä sparrausta ja suuntaviivat seuraavia askeleita varten.
 
Järjestämme myös yrittäjätilaisuuksia, koulutuksia, pienryhmätoimintaa, yrityskohtaisia tilannekartoituksia, opintomatkoja sekä pilottiryhmiä.
 
Hanke innostaa ja luo alustoja yrittäjille innovatiivisten liiketoimintaratkaisujen löytämiseen. Hanke toimii osana Yritys‐Suomen yrityspalveluverkostoa.
 
Seuraa hankesivuja ja osallistu aktiivisesti mukaan! Toiminnasta keskustelua ja vinkkejä myös hankkeiden Facebook -ryhmässä, liity ja tykkää!

Tarkista Hymy Häme II hankkeen asiantuntijoiden kuntakohtaiset vastuualueet täältä.

 
 

 

Hyödyllisiä linkkejä

Hankkeessa tuotettuja yrittäjätarinoita:

Villa Elina, Elina Töllinen

Yritysasiantuntijan haastattelu:

HYMY-hanke auttaa yrittäjiä, YouTube 
Yrittäjien tukimahdollisuudet, haastattelu elokuu 2021 Karita Alén

Muut linkit

Opasvideo yrityksen kansainvälistymiseen, Team Finland Häme -yhteistyö

Opasvideo Forssan seudun lähiruuan hankintailmoituksen täyttämiseen (YouTube-video)

 

Hankkeen tiedot

HYMY HÄME II -HANKE                                                             
Projektipäällikkö: Kirsi Sinisilta kirsi.sinisilta@proagria.fi                                      
Rahoittaja: Hämeen ELY-keskus                                                    
Toteuttaja: ProAgria Etelä-Suomi ry                                             
Hankkeen kesto: 1.1.2019-31.12.2021

 

Jaa

Hanketoimijat

 • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
  Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
 • Tilaa palvelu
  Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut