HYMY Uusimaa II

Miksi ja mitä?

Perinteisen maatalouden rinnalla harjoitetun muun yritystoiminnan merkitys maaseudulla on kasvanut nopeasti. Myös muu kuin maa‐ ja metsätalouteen linkittyvä yritystoiminta on lisääntynyt maaseudulla. Uudet työn tekemisen muodot, sähköinen liiketoiminta ja etätyömahdollisuudet mahdollistavat asumisen ja monipuolisen yrittämisen kaupunkien ydinkeskusta-alueiden ulkopuolella, maaseudulla.
 
HYMY Uusimaa II -hanke edistää sekä uuden yritystoiminnan syntymistä maaseudulle että jo toimivien maaseudun yritysten kehittymistä. 
 • Varmistamme, että saat asiantuntija-apua sekä ohjausta rahoitusmahdollisuuksista sekä ajankohtaista tietoa yritystoiminnan eri osa-alueista. 
 • Tarjoamme käytännönläheistä ja maksutonta asiantuntija-apua yritystoiminnan eri vaiheisiin yrityksen perustamisesta ja kehittämisestä aina omistajanvaihdokseen saakka. 
 • Parannamme yrittäjäosaamista ja edistämme alueen maaseutuyritysten kilpailukykyä, elinvoimaisuutta, kansainvälistymistä ja kestävää yritystoimintaa.
 • Testaamme uusien toimintatapojen ja digitekniikan käyttöönottoa.
 • Tuotamme yritysesittelyitä ja tarinoita (videot, artikkelit).

Kenelle?

Hanke on tarkoitettu palvelemaan maaseutuyrityksiä, jotka 
 • haluavat keskustella uudesta yritysideasta, toiminnan kehittämisestä, yritystoiminnan muutostilanteista, kasvusta, kipupisteistä tai saada tietoa yritystoiminnan eri osa-alueista.
 • ovat kiinnostuneita, mitä tukea yritys voisi toiminnalleen saada.
 • kaipaavat tietoa rahoitusmahdollisuuksista tai asiantuntija-apua yritystukihakemuksen tekemiseen.
 • suunnittelevat investointia ja miettivät sen vaihtoehtoja ja kannattavuutta. 
 • haluavat verkottua ja kehittyä yhdessä muiden yritysten kanssa
 • haluavat kehittää liiketoimintansa kannattavuutta ja edistää alueensa elinvoimaisuutta
 • ovat kiinnostuneita innovaatioista ja uusista toimintatavoista.
 • kaipaavat uusinta tietoa maaseutuyritysten nykyaikaisesta liiketoiminnasta

Mistä aloitat?

Varaa aika maksuttomaan yrityskohtaiseen tilannekartoitukseen, yhteystiedot löydät sivun oikeasta reunasta. Saat käytännönläheistä sparrausta ja suuntaviivat seuraavia askeleita varten.
 
Hankkeen toteuttamistapoja:
 
Toteutamme hanketta yhteistyössä Nylands Svenska Lantbrukssällskapin (NSL) ja Uudenmaan Yrittäjät ry:n kanssa.
 

Hankkeen uutiskirjeet

 

MAASEUDUN YRITTÄJÄTARINOITA

Maaseudun Yrittäjätarinoita - Aalloille Finland Oy:n toimitusjohtaja Lissu Suursalmen videohaastattelu, haastattelijana Karita Alén
Maaseudun Yrittäjätarinoita - Hawkhill Nature, Annu Huotari
 
UUDENMAAN YRITTÄJIEN TUOTTAMAT VIDEOT:
Maaseudun Yrittäjätarinoita - Nybacka Dressage, Suvi Kettunen
Maaseudun Yrittäjätarinoita - Audiokaluste, Pauli Metsäranta
Maaseudun Yrittäjätarnoita - Kuormalavakeskus, Ken Ryynänen
 
UUDENMAAN YRITTÄJIEN TUOTTAMAT YRITTÄJÄTARINAT
Maaseudun Yrittäjätarinoita - Strömfors Bed & Bistro
Maaseudun Yrittäjätarinoita - Pois Tieltä! Paavo Hyrkkö
Maaseudun Yrittäjätarinoita - Bremarin Oy Ab, Fredrik Kevin
Maaseudun Yrittäjätarinoita - Suomi-Tikas Oy, Manuel Peltonen
 
UUDENMAAN YRITTÄJIEN KOULUTUSTALLENTEET
Kirjanpidon perusteet - https://youtu.be/D9UUKfxiJr0
Mukaan julkisiin hankintoihin – uhkasta mahdollisuudeksi - https://youtu.be/U_mTDwOvSrA
Sosiaalinen media yrittäjän työkaluna – somen perusteet haltuun https://youtu.be/Y9CsaKaV3EE
Verkkokauppa-alustan valinta https://youtu.be/U6iG5uCSbkg
Vinkit hakukoneoptimointiin https://youtu.be/uFgCpKXSiW4
Sivutoimisen yrittäjyyden mahdollisuudet ja sähköinen taloushallinto https://youtu.be/eLkOi-NC4YQ
Asiakaskokemus ja ostopolut https://youtu.be/d1-YK_3fhSI
Ympäristöasioiden hallinta pk-yrityksissä https://youtu.be/-iBl6mbsyXA 
 
INFOJA
Maaseudun yriysten investointituen maksatushakemuksen laadinta - https://youtu.be/arFdpmSsBvM
Maaseudun yritysten perustamistuen maksatushakemuksen laadinta - https://youtu.be/bVjyY-FzGxo
 

Hankkeen tiedot

HYMY UUSIMAA II -HANKE                                                             
Yritysasiantuntija Karita Alén, karita.alen@proagria.fi                                    
Rahoittaja: Uudenmaan ELY-keskus                                                    
Toteuttaja: ProAgria Etelä-Suomi ry                                             
Hankkeen kesto: 1.4.2018-31.12.2020, hanke jatkuu vuonna 2021
 
Seuraa hankesivuja ja osallistu aktiivisesti mukaan! Toiminnasta keskustelua ja vinkkejä myös hankkeiden Facebook -ryhmässä, liity ja tykkää!
 
 

Jaa

Hanketoimijat

 • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
  Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
 • Tilaa palvelu
  Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut