Hyödynnä uuden Maaseutuohjelman tukia yrityksesi kehittämisessä

Manner-Suomen maaseutuohjelman käytännön toimenpiteet ovat käynnistyneet. Yrityshankkeita kannattaa nyt lähteä aktivoimaan, valmistelemaan ja toteuttamaan.  ProAgrian sekä Maa- ja kotitalousnaisten yritysasiantuntijat auttavat ja ohjaavat tarvittavien suunnitelmien ja itse tukihakemusten laatimisessa sekä tarjoavat monipuolisen osaamisen kehittämistoimenpiteiden toteutukseen yrityksessä. Kaikissa tukimuodoissa hakemukseen tarvitaan ajantasainen liiketoimintasuunnitelma sekä tuen käyttöä tarkentava toimenpidesuunnitelma. ProAgrian asiantuntijat tekevät myös investointien taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset selvittävät toteutettavuustutkimukset. Tutustu tukimuotoihin:

1. Yrityksen perustamistuki maatalouden ulkopuoliseen yritystoimintaan maaseutualueilla

 • Tukea voivat hakea maaseutualueilla uuden yrityksen perustajat ja toimivat mikroyritykset, pienet yritykset ja maatalousyritykset
 • Yrityksen perustamistukea voidaan myöntää pääsääntöisesti aloittavan yrittäjän ensimmäisen uuden yrityksen perustamiseen, yritys perustettu 1.1.2014 tai sen jälkeen. Toimivan yrityksen kohdalla tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuettava toiminta on yritykselle uutta (liiketoiminnan uudistamiseen)
 • Tukea myönnetään esim. liiketoiminnan kehittämiseen liittyviin konsultointi- ja asiantuntijapalveluihin ja muihin perustamis-/uudistumisvaiheen toimenpiteisiin
 • Tuki myönnetään kertakorvauksena ja maksetaan 2-3 erässä perustuen tukipäätöksessä vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseen
 • Tukea voidaan myöntää 5000-35 000 euroa. Tuen myöntäminen, seuranta, maksaminen ja valvonta perustuvat liiketoimintasuunnitelmaan ja sitä tarkentavaan toimenpidesuunnitelmaan tuen käytöstä.
 • Lisäksi tukea voidaan myöntää liiketoiminnan aloittamista tukevien kokeilujen toteuttamiseen 2000-10000 euroa sekä alkaville että toimiville yrityksille (uusi toiminta)

2. Investoinnin toteutettavuustutkimus 

 • Tukea voivat hakea maaseutualueilla toimivat mikroyritykset ja pienet yritykset. Lisäksi tukea voivat hakea maaseutualueilla ja kaupungeissa toimivat maatalousyritykset (monialaiset tai monialaistavat maatilat) toimintansa monipuolistamiseen.
 • Tuettavan toimenpiteen tarkoituksena on selvittää edellytykset investoinnin toteuttamiselle yrityksessä. Selvitys voi koskea investoinnin toiminnallisia, taloudellisia ja teknisiä toteuttamisedellytyksiä.
 • Selvityksen edellyttämät konsultointi- ja asiantuntijapalvelut ovat hyväksyttäviä kustannuksia
 • Tukea voidaan myöntää 50 % hyväksyttävistä kustannuksista. Maataloustuotteiden jalostusta ja kaupan pitämistä koskeviin toteutettavuustutkimuksiin tuki on 40 % (maataloustuotteet 40 %, elintarvikkeet 50 %). Tukea ei myönnetä, jos se jää alle 1500 euron.
 • Kustannukset säilyvät tukikelpoisina silloinkin, kun selvityksen kohteena olevaa investointia ei toteuteta

3. investointituki

Maatalouden ulkopuoliseen yritystoimintaan tehtävät investoinnit maaseutualueilla

 • Tukea voivat hakea maaseutualueilla toimivat mikroyritykset ja pienet yritykset. Lisäksi tukea voivat hakea maaseutualueilla ja kaupungeissa toimivat maatalousyritykset (monialaiset tai monialaistavat maatilat) toimintansa monipuolistamiseen.
 • Investointitukea voidaan myöntää yrityksen aineellisiin ja aineettomiin investointeihin, joilla on olennainen merkitys yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle.
 • Tukea voidaan myöntää avustuksena mikroyritykselle ja pienelle yritykselle I tukialueella 35 % ja II-III tukialueilla 20 % hyväksyttävistä kustannuksista (tukialuekartta). Tukea ei myönnetä alle 10000 euron investointeihin (jos tuki on alle 2000 euroa).
 •  Tuki uusiutuvan energian investointeihin on kaikilla tukialueilla 20 %. Uusille uusiutuvaa energiaa tuottaviin laitoksiin investointitukea voidaan myöntää 30 %.
 • Investointitukeen sovelletaan valtiontukisääntöjä.

MAATALOUSTUOTTEIDEN JA ELINTARVIKKEIDEN JALOSTUKSEEN, MARKKINOILLE SAATTAMISEEN JA KEHITTÄMISEEN

 • Tukea voivat hakea maaseutualueilla ja kaupungeissa toimivat mikroyritykset, pienet yritykset ja keskisuuret yritykset (=pk-yritykset) silloin, kun tuettavan toiminnan lopputuote on maataloustuote (esim. liha, lihatuotteet, maitotuotteet, jalostetut tai jalostamattomat vihannekset ja marjat, rehut; sisältyvät Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) liitteeseen I = Annex I -lista). Tukea voidaan myöntää myös maatalousyrityksille.
 • Tukitasot määräytyvät yrityksen koon ja sijainnin mukaan. Tuki mikroyrityksille I, II ja III –tukialueilla 35 % ja pienille yrityksille 30 %. Keskisuurille yrityksille tuki on I –tukialueella 25 % ja II-III –tukialueilla 20 %.  Mikroyritysten yhteisinvestoinneille voidaan myöntää kaikilla tukialueilla myös korkeampi 40 %:n tuki.
 • Tukea ei myönnetä alle 10000 euron investointeihin (jos tuki on alle 2000 euroa).
 • Kun tuettavan toiminnan lopputuote on maataloustuotteesta pidemmälle jalostettu elintarvike (esim. leipomotuotteet, valmisateriat, jalostetut ruuat kuten kastikkeet), niin tukea voivat hakea ainoastaan maaseutualueilla toimivat mikroyritykset ja pienet yritykset. Lisäksi tukea voivat hakea maaseutualueilla ja kaupungeissa toimivat maatalousyritykset. Avustuksen määrä on tällöin I tukialueella 35 % ja II-III tukialueilla 20 %.
 • Investointitukeen sovelletaan valtiontukisääntöjä silloin, kun lopputuote on muu kuin maataloustuote.
   

Yhteistyötoimenpiteen yritysryhmähankkeet yritysten kehittämisessä

 • Maaseutuohjelman Yhteistyötoimenpiteessä rahoitetaan useamman yrityksen yhteisiä kehittämisprojekteja, jotka synnyttävät yrityksiin uutta liiketoimintaa ja uudistavat niiden toimintaa
 • Tuettavia kehittämisprojekteja voivat sisällöllisesti olla esim.
  • yhteistyö innovaatioiden, tuotteiden, palveluiden, käytäntöjen, logististen rajapintojen ja uudenlaisen teknologian kehittämiseksi,
  • matkailualan yritysten yhteiset kehittämis- ja markkinointihankkeet,
  • paikallisilla markkinoilla toimivien ja/tai lyhyiden toimitusketjujen yritysten uudenlaisia toimintamalleja ja markkinoiden kehittymistä edistävät toimenpiteet,
  • luonnon terveyttä edistävien ja hyvinvointia lisäävien hoito- ja elämyspalveluiden kehittämiseen, tuotteistamiseen ja markkinointiin liittyvä yhteistyö
  • hajautetun energian tuotannon, resurssitehokkuuden ja uusien toimintamallien kehittäminen.,
  • uuden tuotteen tai toimintamallin edellyttämät suunnitelmat, selvitykset sekä toimivuutta varmistava toteutettavuustutkimus ja pilotoinnit
 • Toimenpidettä toteutetaan kehittämishankkeena ja tuki maksetaan avustuksena Tukikelpoisia kustannuksia ovat mm. projektissa tarvittavat ulkopuoliset asiantuntijapalkkiot, muut ostopalvelut, materiaalit ym. toteutuksen kannalta välttämättömät kustannukset.
 • Rahoitus haetaan ja toteutetaan  hankesuunnitelmaan perustuen. Hankkeen kesto on alle 3 vuotta.
 • Mikro- ja pienyritysten yhteistyöhankkeissa tukitaso on  75 % tukikelpoisista kustannuksista
 • Enintään 10 yritystä kattavalle hankkeelle tuki myönnetään de minimis –ehtoisena.

Maaseudun tuet voi hakea Hyrrässä

Maaseudun kehittämiseen liittyvät tuet, kuten yritys- ja hanketuet sekä maatiloille tarkoitetut investointi- ja aloitustuet, voi hakea sähköisesti. 

Katso-tunniste mahdollistaa asioinnin organisaation nimissä. Katso-tunnisteen voi hankkia itselle tai valtuuttaa esimerkiksi tilitoimisto asianhoitajaksi. Lue ohjeet Ruokaviraston sivuilta

Lue lisää maaseudun yritystuista sekä yhteistyöhankkeista Ruokaviraston sivuilta. 

Jaa

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

 • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
  Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
 • Tilaa palvelu
  Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.