Liikenneluvat ja ammattipätevyys vaatimukset muuttuneet

Liikenneluvat traktorille ja liikennetraktorille

Liikennelupa vaaditaan, kun ”harjoittaa tavaraliikennettä toisen lukuun tai palkkiota vastaan”. Laki kaupallisista kuljetuksista edellyttää liikennelupaa myös maataloustraktorilla tehtävistä kuljetuksista 1.7.2014 lähtien.

Maa-, metsä-, eläin- ja kalatalouden kuljetukset eivät edellytä liikennelupaa eli käytännössä ajot, jotka voidaan tehdä moottoripolttoöljyllä. Tämä koskee myös yrittäjiä, jotka eivät ole maatilatalouden harjoittajia. Koneurakointiin, rakentamiseen tai laitteen asentamiseen taikka muun vastaavan työn yhteydessä työhön tarvittavien materiaalien, koneiden tai laitteiden kuljetusta, kun ajoneuvon kuljettaja on yksi työntekijöistä. Perusperiaate on, ettei lupaa tarvita, kun kuljetetaan omaa tavaraa (ostettua tai myytyä). 

Liikenneluvan vaatimissa kuljetuksissa kuljettajalla pitää olla maataloustraktoria tai liikennetraktoria ajaessaan C-kortti sekä todennettu ammattitaitovaatimus. Polttoaineeksi vaaditaan dieseliä tai 5 €:n päivämaksu.

Lue lisää:

Ammattipätevyysvaatimus

Ammattipätevyys vaaditaan kaupallisissa kuljetuksissa ja käytännössä aina liikenneluvan vaatimissa kuljetuksissa.  Laki koskee kuorma- ja linja-auton sekä niiden ja hinattavan ajoneuvon muodostaman ajoneuvoyhdistelmän kuljettajalta tieliikenteessä vaadittavaa ammattipätevyyttä. Tämän lain säännöksiä kuorma-auton kuljettajan ammattipätevyydestä sovelletaan myös liikennetraktorin kuljettajaan muissa kuin polttoainemaksusta annetun lain (1280/2003) 7 §:ssä tarkoitetuissa kuljetuksissa (siis maa- ja metsätaloustalousajot, joita saa tehdä moottoripolttoöljyllä ja ajaa traktoria T-kortilla).  Ammattipätevyysvaatimus ei koske maatalouden kuljetuksia traktorilla eikä liikennetraktorilla. Ammattipätevyyttä ei vaadita, kun ajoneuvon rakenteellinen nopeus on enintään 45 km/h, kuten traktori.

Myös maatilan tuotteita enemmän kuin vähäisessä määrin kuljetettaessa kuorma-autolla vaaditaan ammattipätevyys, ei kuitenkaan liikennelupaa, muun muassa jo myytyjen viljaerien kuljettamisessa jälleenmyyjälle. Mitä ”enemmän kuin vähäisessä määrin” sitten tarkoittaa käytännössä, siihen ei ole selvää rajausta. Yksityistalouden kuljetukset eivät tarvitse ammattipätevyyttä.

Lue lisää:

Liikennetraktorikortti, LT –kortti, vaaditaan maa- ja metsätalouden ulkopuolisissa ajoissa liikennetraktorilla ajettaessa. Liikenneluvan edellyttämissä kuljetuksissa pitää liikennetraktorin kuljettajalla olla C- kortti (kuorma-autokortti). LT-kortti tarvitaan, kun liikennetraktoriin on kytketty työkone ja tehdään maa- ja metsätalouden ulkopuolisia töitä maatilan ulkopuolella (esim. aurataan lunta tai hiekoitetaan teitä). Maataloustraktorilla samoihin tehtäviin riittää T-kortti.

Jaa

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut