Lumolaidun-kartoitukset

Hankkeessa mukaan lähteneille tiloille tehdään tilakohtainen kartoitus, jossa selvitetään tarvittavat taustatiedot, määritetään tutkimusalat ja selvitetään tilan tavoitteet hankkeen suhteen.

Hankkeessa on kolme kasvukautta aikaa kartoittaa ja kerätä tietoa.

Taustatietoina on olemassa tilojen omat tiedot sekä Pirkanmaan ELY-keskuksen inventointitiedot. Lisäksi joiltakin kohteilta löytyy luonnonsuojelualueita ja muista aiemin tehtyjä kartoituksia.

Kesällä ja syksyllä kaikilla kohteilla tehdään kasvillisuuskartoistus sekä maaperän monimuotoisuuskatsaus. Hankkeen edetessä tehdään valituilla kohteilla tarkempaa kartoitusta.

Hyönteisiä kartoitetaan kaikilla tiloilla kolmen vuoden aikana.

Saatuja tuloksia jaetaan ja niitä käytetään hoidon kehittämiseen.

Jaa

Hanketoimijat

  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut