Maitotilan kassa hallinnassa

Sonkajärveläisen maatalousyhtymä Uudispihan maitotilayrittäjät Nina Rönkkö ja Minna Tikkanen hyödyntävät ProAgria Pohjois-Savon Kassabudjetointi ja seuranta Tuotto-palvelupakettia. Pakettiin sisältyy budjetin laadinnan lisäksi budjetin seuranta ja päivitys kolme kertaa vuodessa.

ProAgria Pohjois-Savon talousasiantuntija Joakim Pitkälä laati budjetin alkuvuodesta kuukauden tarkkuudella. Tilalla on käytössä erilliset pankkitilit maatalouteen ja yksityistalouteen, joka helpottaa seurantaa.

- Budjetoinnin ulkoistamisella saadaan itselle enemmän aikaa keskittyä tilan työrutiinien hoitamiseen. Parasta budjetoinnissa on turvallinen olo ja se, että tietää missä tilan talous menee. Tieto lisää tuskaa, mutta tässä tapauksessa se helpottaa henkisesti, kun on riittävä tieto kassan käyttäytymisestä, yrittäjä Nina Rönkkö Uudispihasta listaa.

Nina Rönkkö on tyytyväinen palvelun kautta muodostuvaan kokonaistilanteen hahmottamiseen. Hakuammunta vähenee ja on mahdollista tehdä tarvittavia toimenpiteitä kulloinkin oikeassa ajassa. Budjetoinnin myötä on mahdollista ajoittaa hankinnat oikein ja puntaroida mahdollisuudet realistisesti ulkopuolisen asiantuntijan kanssa.

Maitotilan useiden haasteiden myötä tilanteen arvioiminen on helpottunut budjetin laatimisella. Näihin ja muihinkin muutoksiin on helpompi varautua, kun asioita on miettinyt etukäteen. - Stressi helpottaa, kun saa tilan kassan hallintaan, Rönkkö kiittää.

Sonkajärven Osuuspankin toimitusjohtaja Esko Nissinen pitää maatilayrityksen budjetin laatimista aina hyödyllisenä ja yleisen epävarmuuden kasvaessa välttämättömänä. Investoineilla tiloilla lainojen lyhennykset ovat isoja. Yrittäjillä saattaa olla turvallisuuden tunne rahojen riittävyydestä. Budjetointi tuo varmuutta esimerkiksi suurien lainojen lyhennyksien jälkeiseen rahojen riittävyyteen.  Lainojen lyhennykseen saattaa riittää raha, mutta ilman tarkkaa kassan hallintaa sen jälkeinen aika voi tuoda haasteita.

- Tämän päivän maatila on sen verran suuri yritys, että maksuvalmiutta on haastava rakentaa ilman budjetointia, Nissinen sanoo. Nissisen mukaan yleisesti ottaen budjetoinnin tarkkuuden tulee kasvaa, kun tilan haasteet kasvavat. Onneksi budjetointi on yleistynyt. -Suunnitelmat helpottavat rahoituspäätöksen tekemistä, kun ne on laadittu riittävän tarkasti.

Lisätietoja ProAgria Pohjois-Savon talousasiantuntija Joakim Pitkälä.

Jaa

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.