Päivittäisen yritystoiminnan johtaminen

Ennakoinnin merkitys korostuu

Selkeä suunta ja helposti ymmärrettävät tavoitteet ohjaavat toimintaa ja mahdollistavat onnistumisen tavoitteiden mukaisesti. Yrittäjän pitää asettaa realistiset tavoitteet, joihin pääsemistä täytyy myös seurata. Tärkeää on tietää talouden rahavirtojen kulku yrityksessä, jotta arjen ennakointi onnistuu ja yllättäviin tilanteisiin pystytään varautumaan. Vuosikellon avulla pystytään suunnittelemaan yrityksen töitä ja se auttaa ennakoimaan sekä varaamaan aikaa toistuviin töihin.

Analysointi ja seuranta

Yrittäminen on tavoitteellista toimintaa, johon kuuluu suunnittelu, toteutus suunnitelman mukaisesti, tulosten mittaaminen ja toiminnan jatkuva arvioiminen sekä tarvittaessa uusien toimintatapojen käyttöönotto. Jotta muutosta ja kehitystä saadaan aikaan, on oltava tietoa. Kannattavan yritystoiminnan turvaamiseksi yrittäjän tulee tietää millä hinnalla tyydytettävä kannattavuustaso saavutetaan. Yrittäjä ei voi toteuttaa pitkäjänteisesti kannattavaa yritystoimintaa, jos tuotantokustannuksia tunneta kaikkina hetkinä. 

Huolehdi maksuvalmiuden säilymisestä

Hyvän kannattavuuden lisäksi yritystoiminnassa tulee seurata maksuvalmiutta. Keskeistä on, että rahat riittävät joka hetkessä. Heikkojen markkinasuhdanteiden aikana, tulisi yrittäjällä olla riittävästi rahaa kassassa, jotta alhaisten hintasuhteiden ohi selvitään vaarantamatta yritystoimintaa. Maksuvalmius on kannattavuutta tärkeämpi tekijä lyhyellä aikavälillä. Kolmas merkittävä talouden osa-alue maksuvalmiuden ja kannattavuuden lisäksi on vakavaraisuus. Yritystoiminta vaatii usein vierasta pääomaa ja sen ottaminen tiettyyn pisteeseen asti on jopa kannattavaa. Liian korkean vieraan pääoman osuus taseessa altistaa yritystoiminnan kuitenkin suuremmille liikeriskeille. Riskienhallinnan merkitys korostuu velkaisissa yrityksissä.

 

Jaa

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut