Talouden tsekkilista

Tuottajahintoihin ja maataloustukiin on tullut merkittäviä muutoksia. Oletko varmistanut, että yrityksesi talous on hallinnassa ja rahat riittävät?

Tee ensin nämä

 

1.Rahaa riittävästi kassassa

Pidä maksuvalmius kunnossa. Tee kassabudjetti itse tai yhdessä talousasiantuntijan kanssa ja seuraa sen toteutumista. Hae tarvittaessa muutosta ennakkoveroihin.

2. Tulot ja menot tiedossa

Jos laskujen maksussa on ongelmia, kokoa tiedot tiedossa olevista tuloista ja menoista, laita laskut tärkeysjärjestykseen, selvitä lähiajan rahoitustarve, suunnittele talouden vakautustoimenpiteet yhdessä talousasiantuntijan kanssa, neuvottele maksuajoista velkojien kanssa ja neuvottele pankin kanssa tarvittavat rahoitusjärjestelyt.

3. Erilliset pankkitilit käyttöön

Ota käyttöön erilliset pankkitilit maa- ja metsätaloudelle ja yksityistaloudelle. Seuraa aktiivisesti kummankin tilin rahaliikennettä. Sopeuta tarvittaessa myös yksityistalouden menot vastaamaan tuloja.

4. Tukiratkaisut euroiksi

Suunnittele peltoviljely ja kotieläintuotanto ja niihin liittyvät maataloustukiratkaisut. Ota suunnittelussa huomioon ennakoitavissa olevat tuottaja- ja tarvikehintojen sekä tukien muutokset, jotta saat optimoitua tilasi tuotannon vastaamaan muuttuvia hintoja ja tukiehtoja.

5. Ajoita myynnit

Suunnittele tuotteiden myyntikanavat ja erityisesti ajankohdat.

6. Kilpailuta ostot

Suunnittele ja kilpailuta tarvikehankinnat.

 

Keskity sitten näihin

 

7. Löysät pois tuotannosta

Selvitä ja suunnittele, miten yrityksesi tuotantoa voidaan tehostaa ja kannattavuutta parantaa.

8. Yhteistyömahdollisuudet käyttöön

Selvitä yhteistyön kehittämismahdollisuudet muiden tilojen ja yrittäjien kanssa kustannusten alentamiseksi tai tuotannon tehostamiseksi.

9. Investoinnit harkiten ja kannattavasti

Suunnittele kaikki kone-, rakennus-, pelto- ja salaojitusinvestoinnit ennen toteutusta.

10. Oma pääoma ja lainat tasapainoon

Suunnittele rahoitus. Suunnittele oman ja vieraan pääoman käyttö sekä lainojen lyhennysaikataulut.

11. Päivitä Likwi!

Teetä tai päivitä pitkän aikavälin taloussuunnitelma, jotta tiedät pitkän aikavälin kannattavuus- ja maksuvalmiusnäkymät maatilasi osalta ja jotta sinulla on jatkuvasti myös ajan tasalla oleva verosuunnitelma ja tee vuosittaiset veroratkaisut sen mukaan.

Ota yhteyttä ProAgrian asiantuntijaan!

Jaa

Referenssit

  • Maitotilan kassa hallinnassa

    Sonkajärveläisen maatalousyhtymä Uudispihan maitotilayrittäjät Nina Rönkkö ja Minna Tikkanen hyödyntävät Kassabudjetointia ja seurantaa

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut