Tule mukaan kannattavuuskirjanpitotoimintaan

Miksi maatalousyrittäjän kannattaa osallistua?

1. Yrittäjä saa ilmaiseksi perusteelliset ja monipuoliset tulos-, vertailu- ja ennusteraportit oman tilansa menestymisestä. Tämä kaikki auttaa johtamaan tilaa mahdollisimman hyvin
2. Yrittäjä pääsee tarkastelemaan ja vertailemaan oman tilansa tuloksia Taloustohtori-verkkopalvelussa erittäin monipuolisesti
3. Yrittäjä saa neuvontajärjestön asiantuntijalta tukea ja neuvoja oman tilan taloutta koskeviin pohdintoihin ja päätöksiin
4. Yrittäjä tulee seuranneeksi tilansa taloutta tavallista tarkemmin
5. Osallistuva tila on mukana osoittamassa Suomen maatalouden todellista tilaa: millaisia ovat tuotanto, laajuus, tulot ja kannattavuus
6. Kannattavuuskirjanpitotoiminta on täysin maksutonta tiloille

Mitä kannattavuuskirjanpitoon kuuluminen vaatii yrittäjältä?

1. Kiinnostusta oman tilan talouden seurantaan ja kehittämiseen
2. Halua vaikuttaa maatalouden asioihin Suomessa
3. Yhteistyötä kirjanpitoa hoitavan asiantuntijan kanssa:

a. Tilan käyttöomaisuuden selvittämistä kirjanpitoon liityttäessä
b. Tilan verokirjanpidon ja tositteiden antamista tiedonkeruun käyttöön
c. Työaikojen muistiin merkitsemistä valmiisiin taulukoihin
d. Muistiinpanojen tekemistä sadoista ja varastoista

Mistä maa- ja puutarhatalouden kannattavuuskirjanpidossa on kysymys?

1. Suomen maatalousyritysten talouskehityksen seurantajärjestelmä
2. Mukana olevilta maatiloilta kerätään vuosittain tiedot tuotannosta ja taloudesta
3. Aineiston edustavuuden parantamiseksi tilamäärä tulisi saada kohoamaan 950:een
4. ProAgrian ja Kauppapuutarhaliiton asiantuntijat keräävät ja tallentavat aineiston
5. Luonnonvarakeskus vastaa tietojärjestelmästä ja laskentamenetelmistä sekä tulosten julkaisemisesta
6. Aineistosta tuotetaan myös Suomen maatalouden yritysaineisto EU:n FADN-tietojärjestelmään (Farm Accountancy Data Network). FADN on koko EU:n laajuinen maatalouden kannattavuuskirjanpito
7. Aineistoa on kerätty Suomessa vuodesta 1912 lähtien

Lisätietoja:

Anna Turunen, Etelä-Karjala           040 595 7543
Laura Alastalo, Häme                       0400 163 753
Essi Alamäki, Kymenlaakso             040 140 7090
Esko Havumäki, Pirkanmaa             040 742 4981
Sirkku Uljas, Uusimaa                        0400 461 704

Jaa

Asiantuntijat

Hae asiantuntijaa

Kaikki asiantuntijat

  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut

  • Rahat riittämään!
    Helppoutta ja onnistumisia talouden, markkina-, ja tukiriskien hallintaan.