YMPPI Pirkanmaan maatalousympäristön haasteet

Valumavesi

Valumavesien hallintamenetelmillä voidaan pienentää ravinteiden huuhtoutumista. Ymppi- hankkeessa  keskityttiin paikallis- ja peruskuivatuksen edistämiseen etenkin ojitusyhteisöjen aktivoinnilla. Pirkanmaalla on voitu hankkeen kautta konkreettisesti edistää huonosta vesitaloudesta kärsiviä viljelyalueita. Pääosin näillä alueilla on ollut toimimaton ojitusyhteisö, joka on hankkeen avulla aktivoitu uudelleen toimivaksi. Aktivoinnin seurauksena uudelleen valittu ojitusyhteisön toimikunta on lähtenyt systemaattisesti tekemään työtä kuivatusalueen parantamiseksi. Tämä on tarkoittanut sitä, että peruskuivatukseen liittyvän parannuksen jälkeen on ollut pohja parantaa myös viljelijäkohtaisesti oman pellon salaojitusta ja sitä kautta peltomaan rakennetta.

Hankkeen aikana tehtiin paljon yhteistyötä erityisesti ojitusyhteisöjen kanssa, mutta myös vesitalouden ja maatalouden sidosryhmien ja toimijoiden kanssa. Maan toimiva rakenne ja peltomaan kunto pohjautuu maan vesitalouteen. Kokonaisuuksien hallinta sekä paikalliskuivatuksessa että peruskuivatuksessa on erittäin tärkeää.

Paikallis- ja peruskuivatuksen edistäminen

Toimintamalli, Ojitusyhteisöjen aktivointiin perustuva peruskunnostuhankkeiden perustaminen

Uudet tuoteideat ja yhteistyö materiaali- ja laitevalmistajien kanssa

Toimintamalli, Kesäveden varastointi ja eroosionhallinta

 

Jaa

Hanketoimijat

  • Sähköinen kasvinsuojelututkinto nyt verkossa - också på svenska
    Hyväksytyn suorituksen jälkeen todistus heti sähköpostiisi | Efter prestationen intyg direkt till e-posten
  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.

Palvelut