HYMY Hyvällä yhteistyöllä menestyviä yrityksiä

Asiantuntija-apua sekä ohjausta yritystoiminnan eri vaiheisiin mikroyrityksille, monialaisille maatiloille sekä yritystoimintaa suunnitteleville. Toiminta täydentää yhteistyössä alueella sijaitsevien uusyrityskeskusten, alueellisten elinkeinoyhtiöiden, toimintaryhmien sekä kunnallisten elinkeinoasiamiesten tuottamaa palvelua.

Hanke parantaa yritystoimintaa suunnittelevien sekä toimintaansa kehittävien yrittäjien osaamista yrityksen perustamiseen, investointeihin, verkostoitumiseen ja muutosten hallintaan liittyvissä asioissa. Yrittäjien ja yritystoimintaa suunnittelevien henkilöiden tieto-taito yritystoiminnan kannattavuuden arvioimiseksi lisääntyy ja ymmärrys investointien ja rahoituksen riskeistä paranee.

Hyvällä yhteistyöllä menestyviä yrityksiä -hankkeen tärkeä tehtävä on uusien liiketoiminta ideoiden sparraus, jossa yhteistyö Uusyrityskeskuksen ja muiden toimijoiden välillä on tärkeää. Osana hanketta ohjataan yrittäjiä etsimään sopivia rahoitusmahdollisuuksia.

Hanke järjestää

  • yrittäjätilaisuuksia,
  • pienryhmätoimintaa,
  • yrityskohtaisia tilannekartoituksia ja
  • opintomatkoja.

Hankkeessa tehdään selvityksiä ja kartoituksia. Hankkeen kautta hanketoimijat ovat mukana toteuttamassa Yritys-Suomen seudullisia yrityspalveluja.

Hankkeen yhteyshenkilöt

HYMY Häme Satu Nurmi
HYMY Uusimaa Auli Teppinen

Hankkeen tapahtumia löydät vierittämällä sivua alaspäin, sivun alaosasta.

Rahoittajat: alueellisesti Hämeen ELY-keskus ja Uudenmaan ELY-keskus
Toteuttaja: ProAgria Etelä-Suomi ry
Hankkeen kesto:  - 31.12.2017

Lisää tietoa maaseudun rahoitusmahdollisuuksista
Kanta- ja Päijät-Hämeessä www.hämeenraitti.fi

Yrittäjä - Onnistumme yhdessä -Facebookryhmä 
 

 


Yhteydenottopyyntö

Jaa

Tapahtumat

Hanketoimijat

  • Tilaa palvelu
    Hyödynnä osaamisemme johtajuuteen, tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä ratkaisuissa.